accesskey_mod_content

El MINHAP signa amb la Comissió Europea un memoràndum d'enteniment que recolza la connexió entre Xarxa SARA i la xarxa europea TESTA per a accés a serveis transfronterers.

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seva publicació. No es garanteix que continuïn actius actualment".

23 gener 2015

Aquest memoràndum dona cobertura formal a la connexió entre Xarxa SARA i la xarxa transeuropea TESTA i reforça el compromís de col·laboració entre l'Administració General de l'Estat, el MINHAP en particular, i la Comissió Europea. Aquesta connexió entre Xarxa SARA i TESTA permet la integració de l'Administració en almenys 21 serveis usats per 16 entitats corresponents a 18 àrees sectorials.

 

Xarxa SARA, que presta la Xarxa de Comunicacions de les Administracions Públiques espanyoles, es connecta a través de la xarxa transeuropea TESTA amb Institucions i agències de la Unió Europea, així com amb les administracions dels altres Estats membres, per permetre la integració efectiva de l'Administració en els diversos serveis europeus transfronterers. Aquesta connexió amb la xarxa TESTA es realitza a través del Centre de Suport de Xarxa SARA

A la data, la connexió entre Xarxa SARA i TESTA permet la integració de l'Administració en almenys 21 serveis usats per 16 entitats corresponents a 18 àrees sectorials; 4 dels quals corresponen a iniciatives multilaterals en les quals Espanya està interessada en matèries d'Interior, Justícia i Seguretat Social.

L'enllaç de Xarxa SARA amb la xarxa transeuropea TESTA és finançat per successius programes de la Unió Europea, des que es va establir al juny de 2000; actualment aquest finançament prové del Programa ISA (Decisió 922/2009/CE) vigent entre 2010 i 2015. Anteriorment aquest enllaç va ser finançat pel programa IDABC entre 2005 i 2009 i pel programa ANADA II entre 1999 i 2004.

El memoràndum d'enteniment signat entre el MINHAP i la Comissió dona cobertura formal a la connexió entre Xarxa SARA i la xarxa TESTA i reforça el compromís de col·laboració entre l'Administració General de l'Estat, el MINHAP en particular, i la Comissió Europea, després dels memoràndums signats anteriorment en 2009 i en 2005.

El memoràndum recull els compromisos generals de les parts en matèria d'infraestructures, serveis, qualitat i seguretat i detalls concrets d'infraestructura de la connexió, nivell de serveis, seguretat, principis aplicables a l'ús de la xarxa TESTA per altres serveis bilaterals o multilaterals entre Estats membres sense base legal directa comunitària.

Espanya és un referent reconegut internacionalment en matèria d'interconnexió de les seves Administracions Públiques gràcies a la Xarxa de Comunicacions de les mateixes prestada per Xarxa SARA. Per aquesta raó, Xarxa SARA ha estat escollida per la Comissió com a pilot per a la transició de la plataforma europea de sTESTA a TESTA-ng que prestarà el servei durant els propers 7 anys.

Més informació sobre la Xarxa SARA


 

  • Infraestructures i serveis comuns
  • Interoperabilitat