accesskey_mod_content

Publicada una nova versi?n del component instalable de Portasignatures

30 maig 2019

Logo Portasignatures

Portasignatures ?s l'aplicaci?n que permet incorporar la firma electr?nica en els fluxos de treball d'una organizaci?n, as? com descarregar firmes i generar informes de les mateixes.

Portasignatures?s'oferix en dos models d'?s:

  • Com distribuible o c?dic font perqu? l'Administraci?n usu?ria realitze la seua pr?pia?instalaci?n.
  • Com a servici en el n?vol a trav?s de Xarxa SARA.

Com a principals novetats de la nova versi?n del distribuible, cal destacar, la possibilitat de definir usuaris validadors per a peticions de firma, enviades per les aplicacions que s'integren amb el Portasignatures. Aix? mateix, s'ha ampliat la funcionalitat de generaci?n de plantilles, de manera que es permet crear plantilles incorporant usuaris de diferents seus.

D'altra banda, s'ha millorat la generaci?n dels c?digos QR dels informes de firma que es poden descarregar del Portasignatures. Amb esta nova versi?n del QR, es permet als usuaris acarar els informes de firma amb un lector de c?dic QR, de manera autom?tica des del Punt d'Acc?s General, sense necessitat d'introduir el C?dic Segur de Verificaci?n (CSV).

Per a obtindre una informaci?n m?s detallada sobre les novetats que es proporcionen, poden consultar la soluci?n Portasignatures del?CTT.

  • Identitat i Firma electr?nica
  • Centre de Transfer?ncia de Tecnolog?a
Punt d'Acc?s General
?
Punt d'Acc?s General