accesskey_mod_content

Publicada una nova versi?n del component instal?lable de Portasignatures

30 maig 2019

Logo Portasignatures

Portasignatures ?s l'aplicaci?n que permet incorporar la signatura electr?nica en els fluxos de treball d'una organizaci?n, as? com descarregar signatures i generar informes de les mateixes.

Portasignatures?s'ofereix en dos models d'?s:

  • Com distribuible o c?dic font perqu? l'Administraci?n usu?ria realitzi la seva pr?pia?instalaci?n.
  • Com a servei en el n?vol a trav?s de Xarxa SARA.

Com a principals novetats de la nova versi?n del distribuible, cal destacar, la possibilitat de definir usuaris validadors per a peticions de signatura, enviades per les aplicacions que s'integren amb el Portasignatures. Aix? mateix, s'ha ampliat la funcionalitat de generaci?n de plantilles, de manera que es permet crear plantilles incorporant usuaris de diferents seus.

D'altra banda, s'ha millorat la generaci?n dels c?digos QR dels informes de signatura que es poden descarregar del Portasignatures. Amb aquesta nova versi?n del QR, es permet als usuaris acarar els informes de signatura amb un lector de c?dic QR, de manera autom?tica des del Punt d'Acc?s General, sense necessitat d'introduir el C?dic Segur de Verificaci?n (CSV).

Per obtenir una informaci?n m?s detallada sobre les novetats que es proporcionen, poden consultar la soluci?n Portasignatures del?CTT.

  • Identitat i Signatura electr?nica
  • Centre de Transfer?ncia de Tecnolog?a
Punt d'Acc?s General
?
Punt d'Acc?s General