accesskey_mod_content

Un dels pilars del Pla de Transformació digital de l'Administració General de l'Estat  i els seus Organismes Públics, l'Estratègia TIC (Obri en nova finestra) ho constitueix l'aposta per un nou model de prestació de serveis més racional, articulat entorn de la idea de serveis compartits, de caràcter obligatori i substitutiu dels anteriorment existents, excepte singulars excepcions, i a la idea d'infraestructures comunes en l'àmbit de les tecnologies de la Informació i les Comunicacions.

Per aquestes raons, la Comissió d'Estratègia TIC - CETIC  va aprovar en la seua reunió del 15 de Setembre de 2015 el Marque Regulador de la Declaració de serveis compartits (Obri en nova finestra) i va realitzar a més la primera declaració de serveis compartits (Obri en nova finestra) .

En aquesta primera declaració s'han inclòs 14 serveis, alguns d'ells ja en funcionament i uns altres d'ells en procés de desenvolupament i implantació.

 • Servei unificat de telecomunicacions
 • Servei de seguretat gestionada
 • Servei d'allotjament d'infraestructures TIC
 • Servei de núvol híbrid (Núvol SARA)
 • Servei de correu electrònic unificat
 • Servei multicanal d'atenció al ciutadà
 • Servei de gestió del registre
 • Servei de gestió de notificacions
 • Servei de gestió de nòmina
 • Servei integrat de gestió de personal
 • Servei comú de gestió econòmic-pressupostària
 • Servei comú de generació i validació de signatures electròniques
 • Servei de gestió d'expedient i document electrònic
 • Servei de gestió d'arxiu electrònic
Punt d'Accés General
Punt d'Accés General