accesskey_mod_content

Iniciatives legals i tecnològiques

01 - Advocacia de l'Estat. WEB, SOA, oficina sense papers i teletreball

David Sánchez Hernández
Advocacia General de l'Estat

02 - Sistema per a la rendició telemàtica dels Comptes anuals i de la informació trimestral i anual de les entitats del Sector Públic Empresarial i Fundacional (CICEP.xarxa)

Andrés Barreiro Pérez
Administració General de l'Estat

03 - El monitoratge de servicis. Una necessitat per al compliment de la Llei 11/2007

Francisco de Borja García de la Noceda Márquez
Administració del Principat d'Astúries

04 - Optimització d'intraestructuras de backup

Marcos Crida Pérez, Emilio Raga López
Ministeri d'Economia i Hisenda. Sotssecretaria

05 - Sobre la fiscalització electrònica

Pedro Canyes Navarro
Administració General de l'Estat

06 - El projecte del Diccionari de Dades de la Gerència d'Informàtica de la Seguretat Social

Jorge Manrubia Díez, Eugenio Bezares Ruiz
Ministeri de Treball i Immigració. Gerència d'Informàtica de la Seguretat Social

07 - Les tecnologies de la informació i les comunicacions en la Presidència Espanyola del Consell de la Unió Europea durant el primer semestre de 2010

Javier Morals Porta
Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç

08 - Un Registre Cartogràfic coordinat entre les Administracions Públiques

Carmen Sanabria Pérez
Institut Geogràfic Nacional

09 - L'Esquema Nacional d'Interoperabilitat

Miguel A. Amutio Gómez
Ministeri de la Presidència

10 - L'Esquema Nacional de Seguretat

Miguel A. Amutio Gómez
Ministeri de la Presidència

11 -Servici d'Atenció Telefònica i Telemàtica al Ciutadà de l'Institut Nacional de la Seguretat Social. Compliment de la Llei 11/2007

Eugenio de la Morena Gridilla, Luis Agudín de la Creu
Gerència d'Informàtica de la Seguretat Social

12 - El sistema d'informació patrimonial (SIP) de Santiago de Compostel·la: una ferramenta Web de coneixement i difusió del patrimoni

Pedro Vivas White
Ministeri de Foment. Centre Nacional d'Informació Geogràfica

13 - El Prestador de Servicis de Certificació del Ministeri de Treball i Immigració

Antonio Sanz Polit
Ministeri de Treball i Immigració

14 - El projecte d'adequació a la Llei Orgànica de Protecció de Dades de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques

Carlos Turmo Blanco, Félix Serrano Delgado
Oficina Espanyola de Patents i Marques

15 - La Seu Electrònica de la Direcció general del Tesoro i Política Financieera

Almudena San Martín Cordó
Mº d'Economia i Hisenda - Direcció Gral. del Tesoro i Política Financera

16 - Implantació de la Llei 11/2007 en l'àmbit del procediment sancionador de la Direcció general de trànsit

Jacinto Darriba Alles
Mº de l'Interior - Direcció general de trànsit

17 - Esquema Nacional de Seguretat i protecció de dades personals

Ramón Miralles López
Agència Catalana de Protecció de Dades

18 - Transcendència del programari lliure en la construcció dels portals de servici

Fernando Humanes Pereira
Agència d'Informàtica i Comunicacions de la Comunitat de Madrid

19 - Acostament al ciutadà: Butlletí electrònic de la Comunitat de Madrid (i-BOCM)

Concepción García Diéguez, Mario Fidel Rodríguez
Agència d'Informàtica i Comunicacions de la Comunitat de Madrid

20 - Madrid regió digital

Amador Sánchez Sánchez
Agència d'Informàtica i Comunicacions de la Comunitat de Madrid