accesskey_mod_content

Què és una Comunitat?

Una comunitat de col·laboració brinda la possibilitat de tractar aquells temes que susciten preocupació o curiositat en matèria d'administració electrònica proporcionant una plataforma en la qual poder intercanviar experiències i coneixement. Les comunitats de col·laboració del PAe poden estar obertes tant a Administracions Públiques com a ciutadans i empreses.

Dins de les comunitats, a més de poder establir un diàleg en els seus fòrums interns, es permet compartir documentació i informació relacionada.

Comunitats Disponibles

Les comunitats actualment disponibles són:

  • Comunitat Accessibilitat . Comunitat d'usuaris de l'Observatori d'Accessibilitat per a compartir coneixements en esta matèria i usar el servici de diagnòstic on-line de l'accessibilitat.
  • Fòrum pel Document Electrònic . Espai de col·laboració públic-privada per a document, expedient i arxiu electrònics.
  • Fòrum de Carpeta Ciutadana . Per a conjuminar la visió de les Administracions Públiques i sector privat en relació al desenvolupament de l'administració digital i ho servicis al ciutadà, persones físiques i jurídiques.
  • Fòrum de Factura Electrònica . En este fòrum s'exposa i es debat sobre la situació actual de la factura electrònica, les opcions de millora i avanços a curt, mitjà i llarg termini per a la completa integració de la factura electrònica en els processos de compra de les Administracions Públiques.

Usuaris de les Comunitats

A més de l'usuari anònim que només accedix a la informació general de la comunitat, existixen tres tipus d'usuaris: administradors, col·laboradors i usuaris de consulta.

  • Consulta: tenen permisos per a visualitzar les pestanyes privades de la comunitat i possibilitat de participar en el fòrum associat a la mateixa.
  • Col·laboradors: a més dels permisos de consulta poden contribuir a la pestanya de documentació.
  • Administradors de la Comunitat: controlen tota l'edició de continguts de la Comunitat i la gestió d'usuaris.

Noves comunitats

Si desitges crear una nova Comunitat de col·laboració podeu sol·licitar-ho a través del Centre d'Atenció a Integradors i Desenvolupadors(Obri en nova finestra) : indicant, a més de les dades de contacte, el nom i objectiu perseguit amb la comunitat.