accesskey_mod_content

Desenvolupament del marc per a la cooperació en el funcionament dels servicis públics electrònics

SERVICIS ELECTRÒNICS EN COOPERACIÓ BIBLIOTECÀRIA. LES BIBLIOTEQUES PÚBLIQUES ESPANYOLES,EL MINISTERI DE CULTURA I LES COMUNITATS AUTÒNOMES

Empare Candeles, Lucila Uriarte, Juan Jesús Ballesteros
Ministeri de Cultura

UNA EXPERIÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT COL·LABORATIU:GEISER,SISTEMA D'INFORMACIÓ COMUNA PER A la GESTIÓ INTEGRADA DE LES SOCIETATS ESTATALS D'AIGÜES

Manuel Echeverría Martínez
Secretaria General per al Territori i la Biodiversitat. Ministeri de Medi ambient

CAPTURA DOCUMENTAL I VIGILÀNCIA EXTERNA. SELECCION DE SISTEMES AUTOMATITZATS

Eduardo Ubide Bosc
Infocenter T.I.S.L.

SIBOP:UN CAS REEIXIT D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA EN L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

J. Pablo Peñarrubia Carrión
Diputació de València

CENTRE DE RESPATLER

Jesús Gallego Suárez, Ernesto Donoso Donoso
Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació

LA INFRAESTRUCTURA DE DADES ESPACIALS D'ESPANYA (IDEE):UNA REALITAT EMERGENT

Antonio F. Rodríguez Pascual, Emilio López Romero, Paloma Abad Power
Institut Geogràfic Nacional