accesskey_mod_content

Nou Joc d'integració amb Cl@ve2

04 octubre 2021

Amb data 29/09/2021 s'ha posat a la disposició dels integradors de Cl@ve2 un nou joc d'integració Java 8 en la versió v2.1.0 revisant problemes detectats.

Cl@ve és un sistema orientat a unificar i simplificar l'accés electrònic dels ciutadans als servicis públics. El seu objectiu principal és que el ciutadà puga identificar-se davant l'Administració mitjançant claus concertades (usuari més contrasenya), sense haver de recordar claus diferents per a accedir als diferents servicis.

El servici d'autenticació de Cl@ve, és un servici ja consolidat amb quasi 14 milions d'usuaris registrats i més de 82 milions de peticions d'autenticació pels més de 7600 organismes adherits al servici.
Com ja ha sigut usual, el servici es brinda amb un Joc d'Integració, que tradicionalment ha sigut distribuït en l'àrea de descàrregues del PAE i orientat a aquells organismes que realitzen la integració amb el servici des de diferents plataformes. En este cas, s'ha actualitzat el Joc d'Integració de les plataformes Java, i en concret per a la plataforma Java 8.
 
El nou joc d'integració corregix errors detectats prèviament, entre ells, un bug detectat a l'hora d'arreplegar alguns certificats del magatzem de certificats configurat. Per a la seua resolució ha sigut necessària l'addicció de noves llibreries en el joc, de manera que aporten la funcionalitat, solucionant així els problemes detectats.
 
Addicionalment s'ha publicat també actualitzat el Manual de l'Integrador, disponible d'igual manera en l'àrea de descàrregues de Cl@ve en el PAE. Este nou manual es publica en la seua versió 2.7, amb vista a facilitar l'ús del nou joc.
 
 
Per a descàrrega del joc, pot visitar l'Àrea Àrea de Descàrregues de Cl@ve
 
Per a informació sobre el servici de Cl@ve pot visitar Portal Cl@ve.
 
  • Centre de Transferència de Tecnologia
  • Seguretat