accesskey_mod_content

Nou Joc d'integració amb Cl@ve2

04 octubre 2021

Amb data 29/09/2021 s'ha posat a la disposició dels integradors de Cl@ve2 un nou joc d'integració Java 8 en la versió v2.1.0 revisant problemes detectats.

Cl@ve és un sistema orientat a unificar i simplificar l'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. El seu objectiu principal és que el ciutadà pugui identificar-se davant l'Administració mitjançant claus concertades (usuari més contrasenya), sense haver de recordar claus diferents per accedir als diferents serveis.

El servei d'autenticació de Cl@ve, és un servei ja consolidat amb gairebé 14 milions d'usuaris registrats i més de 82 milions de peticions d'autenticació pels més de 7600 organismes adherits al servei.
Com ja ha estat usual, el servei es brinda amb un Joc d'Integració, que tradicionalment ha estat distribuït a l'àrea de descàrregues del PAE i orientat a aquells organismes que realitzin la integració amb el servei des de diferents plataformes. En aquest cas, s'ha actualitzat el Joc d'Integració de les plataformes Java, i en concret per a la plataforma Java 8.
 
El nou joc d'integració corregeix errors detectats prèviament, entre ells, un bug detectat a l'hora de recollir alguns certificats del magatzem de certificats configurat. Per a la seva resolució ha estat necessària l'addicció de noves llibreries en el joc, de manera que aportin la funcionalitat, solucionant així els problemes detectats.
 
Addicionalment s'ha publicat també actualitzat el Manual de l'Integrador, disponible d'igual manera a l'àrea de descàrregues de Cl@ve en el PAE. Aquest nou manual es publica en la seva versió 2.7, amb vista a facilitar l'ús del nou joc.
 
 
Per a descàrrega del joc, pot visitar l'Àrea Àrea de Descàrregues de Cl@ve
 
Per a informació sobre el servei de Cl@ve pot visitar Portal Cl@ve.
 
  • Centre de Transferència de Tecnologia
  • Seguretat