accesskey_mod_content

Novo Kit de integración con Cl@ve2

04 outubro 2021

Con data 29/09/2021 púxose a disposición dos integradores de Cl@ve2 un novo kit de integración Java 8 na versión v2.1.0 revisando problemas detectados.

Cl@ve é un sistema orientado a unificar e simplificar o acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos. O seu obxectivo principal é que o cidadán poida identificarse ante a Administración mediante claves concertadas (usuario máis contrasinal), sen ter que lembrar claves diferentes para acceder aos distintos servizos.

O servizo de autenticación de Cl@ve, é un servizo xa consolidado con case 14 millóns de usuarios rexistrados e máis de 82 millóns de pedimentos de autenticación polos máis de 7600 organismos adheridos ao servizo.
Como xa veu sendo usual, o servizo bríndase cun Kit de Integración, que tradicionalmente foi distribuído na área de descargas do PAE e orientado a aqueles organismos que realicen a integración co servizo desde distintas plataformas. Neste caso, actualizouse o Kit de Integración das plataformas Java, e en concreto para a plataforma Java 8.
 
O novo kit de integración corrixe erros detectados previamente, entre eles, un erro detectado á hora de recoller algúns certificados do almacén de certificados configurado. Para a súa resolución foi necesaria a adicción de novas librarías no kit, de maneira que acheguen a funcionalidade, solucionando así os problemas detectados.
 
Adicionalmente publicouse tamén actualizado o Manual do Integrador, dispoñible de igual maneira na área de descargas de Cl@ve no PAE. Este novo manual publícase na súa versión 2.7, de face a facilitar o uso do novo kit.
 
 
Para descarga do kit, pode visitar a área Área de Descargas de Cl@ve
 
Para información sobre o servizo de Cl@ve pode visitar Portal Cl@ve.
 
  • Centro de Transferencia de Tecnoloxía
  • Seguridade