accesskey_mod_content

Alliberada nova versió de l'aplicació Arxive

27 maig 2021

S'ha publicat per a la seua instal·lació des de qualsevol administració pública la nova versió d'Arxive (v.1.5), l'aplicació d'arxiu definitiu d'expedients i documents electrònics.

La Secretaria General d'Administració Digital ha llançat una nova versió del distribuible de Archive (v.1.5), que incorpora millores en la gestió interna i en el rendiment de l'aplicació. Arxive és un sistema de gestió d'arxiu definitiu d'expedients i documents electrònics, que permet, entre altres operacions: administració d'un arxiu, gestió de centre d'arxiu, gestió de metadades de les normes tècniques, gestió d'expedients, transferència d'expedients entre arxius o generació d'actes de canvi de custòdia. 

Archive dona compliment als requisits d'arxiu electrònic de la llei 39/2015 de procediment administratiu comú i a l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat que establix que “les Administracions públiques crearan repositoris electrònics, complementaris i equivalents quant a la seua funció als arxius convencionals, destinats a cobrir el conjunt del cicle de vida dels documents electrònics”.

Esta nova versió inclou entre altres novetats:

 • Millores en la gestió d'arxius: s'afig buscador i ordenació per columnes.
 • Accés al visor dels DIPs usuaris donats de alta en l'aplicació.
 • Possibilitat d'exportar els resultats de cerca a Excel i PDF.
 • S'informa al responsable de l'arxiu, quan es produïsca un error en transferir expedients.
 • A la metadada TipoAcceso de la versió 1 de es eEMGDE li afig com a valor possible: Parcialment limitat.
 • El rol Administrador pot administrar i editar usuaris dels seus Centres d'Arxiu assignats.
 • En el buscador, es permet filtrar per Codi de classificació funcional.
 • Adaptació a Cl@ve 2.
 • Es permet la inclusió d'Expedients ENI amb expedients vinculats.
 • Les aplicacions poden assignar-se a diversos Centres d'Arxiu.
 • Integració amb nou Servici Web SIA per a la recollida i ús de metadades d'Arxiu.
 • Definició de metadades eEMGDE en fitxer de configuració i desenvolupament de l'ús de la versió 2 del eEMGDE .
 • Els Centres d'Arxiu i les seues Sèries Documentals suporten diverses versions de metadades eEMGDE alhora.
 • Altres millores i correccions.

Per a obtindre informació més detallada sobre les novetats que es proporcionen, s'ha de consultar el fitxer WhatsNew-1-5-1.txt(Obri en nova finestra) , que s'inclou en la secció de Descàrregues de la pàgina Soluciones CTT- Archive (Obri en nova finestra) .

 • Centre de Transferència de Tecnologia
 • Infraestructures i servicis comuns
 • Lleis 39 i 40