accesskey_mod_content

Nova ferramenta per a ajudar a realitzar les revisions d'accessibilitat d'un lloc web

22 abril 2021

Logo Observatori d'Accessibilitat Web

L'Observatori d'Accessibilitat Web posa en producció la Ferramenta IRA, una ferramenta d'assistència per a realitzar la revisió d'accessibilitat i generar l'Informe de Revisió d'Accessibilitat d'un lloc web

El Reial decret 1112/2018(Obri en nova finestra)  sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions mòbils del sector públic establix el marc perquè les entitats obligades realitzen revisions d'accessibilitat, les quals han d'abastar tots els requisits exigits i tindre en consideració tant aspectes de revisió automàtica com a aspectes de revisió manual experta. Estes revisions han de respectar les condicions mínimes exigides per a les revisions en profunditat establides per la Comissió Europea en la Decisió d'Execució (UE) 2018/1524.

El resultat d'estes revisions ha de quedar recollit en un Informe de revisió de l'accessibilitat, que la Unitat Responsable d'Accessibilitat presentarà a l'òrgan responsable de seguiment i presentació d'informes davant la Comissió Europea, açò és al Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital (competències transferides des de el Ministeri de Política Territorial i Funció Pública), en algun dels formats publicats per l'Observatori d'Accessibilitat Web (ods, xlsx o json).

En este context, l'Observatori d'Accessibilitat Web posa en producció la Ferramenta IRA(Obri en nova finestra) , que és una evolució i traducció al castellà de la WCAG-EM Tool del W3C(Obri en nova finestra) . Esta ferramenta és un assistent per a realitzar la revisió d'accessibilitat d'un lloc web, guiant pas a pas en la revisió d'accessibilitat i en la generació de l'Informe de revisió d'accessibilitat en els formats establits per l'Observatori (ods, xlsx o json), a partir de la informació que l'usuari proporcione,  si bé esta ferramenta NO realitza cap comprovació automàtica d'accessibilitat.

A l'hora de realitzar una revisió d'accessibilitat d'un lloc web i generar l'Informe de revisió d'accessibilitat amb esta ferramenta, es pot partir opcionalment de l'Informe Informe de revisió d'accessibilitat en format JSON emès pel Servici de diagnòstic en línia de l'Observatori ; d'esta manera, en cada criteri de conformitat i en cada pàgina, la ferramenta mostrarà el resultat de les verificacions comprovades automàticament pel Servici de diagnòstic en línia, si ben l'usuari ha de completar manualment la revisió de cadascun dels criteris .

  • Accessibilitat