accesskey_mod_content

Nova ferramenta para axudar a realizar as revisións de accesibilidade dun sitio web

22 abril 2021

Logo Observatorio de Accesibilidade Web

O Observatorio de Accesibilidade Web pon en produción a Ferramenta IRA, unha ferramenta de asistencia para realizar a revisión de accesibilidade e xerar o Informe de Revisión de Accesibilidade dun sitio web

O Real Decreto 1112/2018(Abre en nova xanela)  sobre accesibilidade dos sitios web e aplicacións móbiles do sector público establece o marco para que as entidades obrigadas realicen revisións de accesibilidade, as cales deben abarcar todos os requisitos esixidos e ter en consideración tanto aspectos de revisión automática como aspectos de revisión manual experta. Estas revisións deben respectar as condicións mínimas esixidas para as revisións en profundidade establecidas pola Comisión Europea na Decisión de Execución (UE) 2018/1524.

O resultado destas revisións debe quedar recolleito nun Informe de revisión da accesibilidade, que a Unidade Responsable de Accesibilidade presentará ao órgano responsable de seguimento e presentación de informes ante a Comisión Europea, isto é ao Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital (competencias transferidas desde o Ministerio de Política Territorial e Función Pública), nalgún dos formatos publicados polo Observatorio de Accesibilidade Web (ods, xlsx ou json).

Neste contexto, o Observatorio de Accesibilidade Web pon en produción a Ferramenta IRA(Abre en nova xanela) , que é unha evolución e tradución ao castelán do WCAG-EM Tool do W3C(Abre en nova xanela) . Esta ferramenta é un asistente para realizar a revisión de accesibilidade dun sitio web, guiando paso a paso na revisión de accesibilidade e na xeración do Informe de revisión de accesibilidade nos formatos establecidos polo Observatorio (ods, xlsx ou json), a partir da información que o usuario proporcione,  aínda que esta ferramenta NON realiza ningunha comprobación automática de accesibilidade.

Á hora de realizar unha revisión de accesibilidade dun sitio web e xerar o Informe de revisión de accesibilidade con esta ferramenta, pódese partir opcionalmente do Informe de revisión de accesibilidade en formato JSON emitido polo Servizo de diagnóstico en liña do Observatorio ; desta maneira, en cada criterio de conformidade e en cada páxina, a ferramenta mostrará o resultado das verificacións comprobadas automaticamente polo Servizo de diagnóstico en liña, aínda que o usuario debe completar manualmente a revisión de cada un dos criterios .

  • Accesibilidade