accesskey_mod_content

Nova eina per ajudar a realitzar les revisions d'accessibilitat d'un lloc web

22 abril 2021

Logo Observatori d'Accessibilitat Web

L'Observatori d'Accessibilitat Web posa en producció l'Eina IRA, una eina d'assistència per realitzar la revisió d'accessibilitat i generar l'Informe de Revisió d'Accessibilitat d'un lloc web

El Reial decret 1112/2018(Obre en nova finestra)  sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions mòbils del sector públic estableix el marc perquè les entitats obligades realitzin revisions d'accessibilitat, les quals han d'abastar tots els requisits exigits i tenir en consideració tant aspectes de revisió automàtica com a aspectes de revisió manual experta. Aquestes revisions han de respectar les condicions mínimes exigides per a les revisions en profunditat establertes per la Comissió Europea en la Decisió d'Execució (UE) 2018/1524.

El resultat d'aquestes revisions ha de quedar recollit en un Informe de revisió de l'accessibilitat, que la Unitat Responsable d'Accessibilitat presentarà a l'òrgan responsable de seguiment i presentació d'informes davant la Comissió Europea, això és al Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital (competències transferides des de el Ministeri de Política Territorial i Funció Pública), en algun dels formats publicats per l'Observatori d'Accessibilitat Web (ods, xlsx o json).

En aquest context, l'Observatori d'Accessibilitat Web posa en producció l'Eina Eina IRA(Obre en nova finestra) , que és una evolució i traducció al castellà de la WCAG-EM Tool del W3C(Obre en nova finestra) . Aquesta eina és un assistent per realitzar la revisió d'accessibilitat d'un lloc web, guiant pas a pas en la revisió d'accessibilitat i en la generació de l'Informe de revisió d'accessibilitat en els formats establerts per l'Observatori (ods, xlsx o json), a partir de la informació que l'usuari proporcioni,  si bé aquesta eina NO realitza cap comprovació automàtica d'accessibilitat.

A l'hora de realitzar una revisió d'accessibilitat d'un lloc web i generar l'Informe de revisió d'accessibilitat amb aquesta eina, es pot partir opcionalment de l'Informe Informi de revisió d'accessibilitat en format JSON emès pel Servei de diagnòstic en línia de l'Observatori ; d'aquesta manera, en cada criteri de conformitat i a cada pàgina, l'eina mostrarà el resultat de les verificacions comprovades automàticament pel Servei de diagnòstic en línia, si ben l'usuari ha de completar manualment la revisió de cadascun dels criteris .

  • Accessibilitat