accesskey_mod_content

L'AEPD publica noves directrius sobre l'intercanvi de dades entre AAPP

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seua publicació. No es garantix que continuen actius actualment".

09 març 2020

Estes directrius, en relació al reglament de protecció de dades i l'habilitació per a aquest intercanvi, són aplicades en la Plataforma d'Intermediació de Dades.

L'entrada en vigor del Reglament General de Protecció de Dades va entrar de ple en el paper de les AAPP i l'intercanvi de dades com a base fonamental per a complir amb les competències encomanades.  Estes dades són la pedra angular de la tramitació administrativa i condiciona de ple el procés administratiu des del seu inici fins a la seua resolució.

Aquest reglament, en línia amb la Llei de protecció de dades i garantia dels drets digitals va modificar substancialment el procés d'intercanvi de dades entre AAPP , en relació a la justificació i habilitació per a aquest intercanvi de dades. Les orientacions recentment publicades per la AEPD tenen aplicació directa en la Plataforma d'Intermediació de dades. Alguns dels aspectes més destacats són:

  • Consentiment sol per a consultes de dades tributàries o quan existisca una Llei que  requerisca aquest consentiment exprés per a la cessió.
  • En general , informació al ciutadà de les dades a consultar, i dret d'oposició motivada per a explicar o justificar el cas particular, al no ser el consentiment la base d'aquesta cessió.
  • En el cas dels procediments sancionadors o d'inspecció, o en els quals una llei eximisca de recaptar el consentiment, la consulta no requerirà informar al ciutadà i este no podrà oposar-se a la mateixa
  • A més s'aclarix que no és obligatori incloure una casella per a exercir el dret d'oposició motivada en el propi formulari.

Estes orientacions s'han traslladat al Procediment d'Autorització Genèric als Servicis de Verificació i consulta de Dades, actualment en la versió 4.1

Enllaç al document d'orientacions de la AEPD (Obri en nova finestra)

Enllaç al manual de Procediment d'Autorizacion Generico als Servicis de Verificacion i consulta Dades(Obri en nova finestra)

Més informació en Plataforma d'Intermediació de dades del CTT .

 

  • Infraestructures i servicis comuns
  • Seguretat