accesskey_mod_content

A AEPD publica novas directrices sobre o intercambio de datos entre AAPP

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

09 marzo 2020

Estas directrices, en relación ao regulamento de protección de datos e a habilitación para o este intercambio, son aplicadas na Plataforma de Intermediación de Datos.

A entrada en vigor do Regulamento Xeral de Protección de Datos entrou de cheo no papel das AAPP e o intercambio de datos como base fundamental para cumprir coas competencias encomendadas.  Estes datos son a pedra angular da tramitación administrativa e condiciona de cheo o proceso administrativo desde o seu inicio ata a súa resolución.

Este regulamento, en linea coa Lei de protección de datos e garantía dos dereitos dixitais modificou substancialmente o proceso de intercambio de datos entre AAPP , en relación á xustificación e habilitación para o este intercambio de datos. As orientacións recentemente publicadas por téñena AEPD aplicación directa na Plataforma de Intermediación de datos. Algúns dos aspectos máis destacados son:

  • Consentimento só para consultas de datos tributarios ou cando exista unha Lei que  requira este consentimento expreso para a cesión.
  • En xeral , información ao cidadán dos datos a consultar, e dereito de oposición motivada para explicar ou xustificar o caso particular, ao non ser o consentimento a base da este cesión.
  • No caso dos procedementos sancionadores ou de inspección, ou nos que unha lei exima de solicitar o consentimento, a consulta non requirirá informar o cidadán e este non poderá oporse á mesma
  • Ademais clarifícase que non é obrigatorio incluír unha casa para exercer o dereito de oposición motivada no propio formulario.

Estas orientacións trasladáronse ao Procedemento de Autorización Xenérico aos Servizos de Verificación e consulta de Datos, actualmente na versión 4.1

Ligazón ao documento de orientacións da AEPD (Abre en nova xanela)

Ligazón ao manual de Procedemento de Autorizacion Generico aos Servizos de Verificacion e consulta Datos(Abre en nova xanela)

Máis información na Plataforma de Intermediación de datos do CTT .

 

  • Infraestruturas e servizos comúns
  • Seguridade