accesskey_mod_content

L'AEPD publica noves directrius sobre l'intercanvi de dades entre AAPP

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seva publicació. No es garanteix que continuïn actius actualment".

09 març 2020

Aquestes directrius, en relació al reglament de protecció de dades i l'habilitació per a aquest intercanvi, són aplicades en la Plataforma d'Intermediació de Dades.

L'entrada en vigor del Reglament General de Protecció de Dades va entrar de ple en el paper de les AAPP i l'intercanvi de dades com a base fonamental per complir amb les competències encomanades.  Aquestes dades són la pedra angular de la tramitació administrativa i condiciona de ple el procés administratiu des del seu inici fins a la seva resolució.

Aquest reglament, en línia amb la Llei de protecció de dades i garantia dels drets digitals va modificar substancialment el procés d'intercanvi de dades entre AAPP , en relació a la justificació i habilitació per a aquest intercanvi de dades. Les orientacions recentment publicades per la AEPD tenen aplicació directa en la Plataforma d'Intermediació de dades. Alguns dels aspectes més destacats són:

  • Consentiment sol per a consultes de dades tributàries o quan existeixi una Llei que  requereixi aquest consentiment exprés per a la cessió.
  • En general , informació al ciutadà de les dades a consultar, i dret d'oposició motivada per explicar o justificar el cas particular, al no ser el consentiment la base d'aquesta cessió.
  • En el cas dels procediments sancionadors o d'inspecció, o en els quals una llei eximeixi de recaptar el consentiment, la consulta no requerirà informar al ciutadà i aquest no podrà oposar-se a la mateixa
  • A més s'aclareix que no és obligatori incloure una casella per exercir el dret d'oposició motivada en el propi formulari.

Aquestes orientacions s'han traslladat al Procediment d'Autorització Genèric als Serveis de Verificació i consulta de Dades, actualment en la versió 4.1

Enllaç al document d'orientacions de la AEPD (Obre en nova finestra)

Enllaç al manual de Procediment d'Autorizacion Generico als Serveis de Verificacion i consulta Dades(Obre en nova finestra)

Més informació en Plataforma d'Intermediació de dades del CTT .

 

  • Infraestructures i serveis comuns
  • Seguretat