accesskey_mod_content

La plataforma EVENS: tots els recursos de l'Esquema Nacional de Seguretat en un únic entorn

03 abril 2020

EVENS és una plataforma en procés continu d'actualització que proporciona una via d'entrada comuna a tota la documentació elaborada i relacionada amb l'ENS: Informes de l'Estat de Seguretat, normativa, ITS, Guies Sèrie 800 (ENS), altres documents,  etc.

El Centre Criptològic Nacional(Obri en nova finestra) (CCN) ha desenvolupat el Entorn de Validació de l'Esquema Nacional de Seguretat ( EVENS(Obri en nova finestra) ), un espai col·laboratiu en el qual s'integren tots els recursos disponibles fins hui relacionada amb l'ENS (Informació, Ferramentes, Desenvolupaments, Guies, Notícies, Normativa, Entitats, Cultura de Ciberseguretat, etc.).

EVENS, va més enllà d'una simple plataforma i maneja, tracta i explota la informació generada, creant coneixement sobre l'ENS a través de l'anàlisi de dades existents. És, a més, un entorn viu en constant actualització que inclou informació de l'actualitat del moment. Tot açò d'una forma molt visual i intuïtiva.

Amb la posada en marxa d'EVENS, es perseguix complir els següents objectius:

  • Mesurar l'Estat de seguretat a través d'un quadre de comandaments que servisca per a la governança de la ciberseguretat del sector públic en permetre obtindre informació, analitzar dades, extraure conclusions i prendre decisions estratègiques mitjançant del Mòdul d'Intel·ligència de  INÉS(Obri en nova finestra) .
  • Capacitar en l'ENS i aportar coneixement: Procés de Conformitat, Procediment d'Adequació, Declaració d'Aplicabilitat-Perfiles de Compliment Específics, Anàlisi de Riscos, Avaluació d'Impacte, Auditories Internes, Mètriques (INES), Revisió i Vigilància contínua de l'Estat de Seguretat dels Sistemes.
  • Disposar d'una plataforma que proporcione informació visual sobre el Procés d'Adequació a l'ENS per a l'Obtenció de la Conformitat i facilitar l'Elaboració del Pla d'Adequació mitjançant un procés guiat.
  • Donar publicitat i relacionar a tots els actors que intervenen en l'ENS: Entitats de Certificació, Sector Públic Certificat, Empreses Certificades, Consell de Certificació de l'ENS ( CoCENS(Obri en nova finestra) ), etc.
  • Disposar d'un entorn col·laboratiu des d'on no solament s'oferix accés als recursos desenvolupats pel CCN, sinó també a les ferramentes d'altres organismes.
  • Proporcionar una via d'entrada comuna a tota la documentació elaborada i relacionada amb l'ENS: Informes de l'Estat de Seguretat, normativa, ITS,  Guies Sèrie 800(Obri en nova finestra)  (ENS), altres documents, etc.
  • Cultura de Ciberseguretat relacionada, particularment sobre capacitació, formació, avanços, novetats i encontres de l'ENS.

Font original de la notícia(Obri en nova finestra)

  • Seguretat
Punt d'Accés General
 
Punt d'Accés General