accesskey_mod_content

A plataforma EVENS: todos os recursos do Esquema Nacional de Seguridade nunha única contorna

03 abril 2020

EVENS é unha plataforma en proceso continuo de actualización que proporciona unha vía de entrada común a toda a documentación elaborada e relacionada co ENS: Informes do Estado de Seguridade, normativa, ITS, Guías Serie 800 (ENS), outros documentos,  etc.

O Centro Criptolóxico Nacional(Abre en nova xanela) (CCN) desenvolveu a Contorna de Validación do Esquema Nacional de Seguridade ( EVENS(Abre en nova xanela) ), un espazo colaborativo no que se integran todos os recursos dispoñibles ata a data relacionada co ENS (Información, Ferramentas, Desenvolvementos, Guías, Noticias, Normativa, Entidades, Cultura de Ciberseguridade, etc.).

EVENS, vai máis aló dunha simple plataforma e manexa, trata e explota a información xerada, creando coñecemento sobre o ENS a través da análise de datos existentes. É, ademais, unha contorna viva en constante actualización que inclúe información da actualidade do momento. Todo iso dunha forma moi visual e intuitiva.

Coa posta en marcha de EVENS, perséguese cumprir os seguintes obxectivos:

  • Medir o Estado de seguridade a través de un cadro de mandos que sirva para a gobernación da ciberseguridade do sector público ao permitir obter información, analizar datos, extraer conclusións e tomar decisións estratéxicas mediante do Módulo de Intelixencia de  INÉS(Abre en nova xanela) .
  • Capacitar no ENS e achegar coñecemento: Proceso de Conformidade, Procedemento de Adecuación, Declaración de Aplicabilidade-Perfiles de Cumprimento Específicos, Análise de Riscos, Avaliación de Impacto, Auditorías Internas, Métricas (INES), Revisión e Vixilancia continua do Estado de Seguridade dos Sistemas.
  • Dispor dunha plataforma que proporcione información visual sobre o Proceso de Adecuación ao ENS para a Obtención da Conformidade e facilitar a Elaboración do Plan de Adecuación mediante un proceso guiado.
  • Dar publicidade e relacionar a todos os actores que interveñen no ENS: Entidades de Certificación, Sector Público Certificado, Empresas Certificadas, Consello de Certificación do ENS ( CoCENS(Abre en nova xanela) ), etc.
  • Dispor de unha contorna colaborativa desde onde non só se ofrece acceso aos recursos desenvolvidos polo CCN, senón tamén ás ferramentas doutros organismos.
  • Proporcionar unha vía de entrada común a toda a documentación elaborada e relacionada co ENS: Informes do Estado de Seguridade, normativa, ITS,  Guías Serie 800(Abre en nova xanela)  (ENS), outros documentos, etc.
  • Cultura de Ciberseguridade relacionada, particularmente sobre capacitación, formación, avances, novidades e encontros do ENS.

Fonte orixinal da noticia(Abre en nova xanela)

  • Seguridade
Punto de Acceso Xeral
 
Punto de Acceso Xeral