accesskey_mod_content

Nova versió de la norma EN 301 549:2018, Requisits d'accessibilitat per a productes i servicis TIC

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seua publicació. No es garantix que continuen actius actualment".

05 octubre 2018

logo Observatori Accessibilitat Web

Esta norma serà la que la Comissió Europea procedisca a declarar com a estàndard europeu harmonitzat per a donar presumpció de conformitat als requisits essencials de la directiva (UE) 2016/2102, i per tant, l'aplicada en un futur a Espanya mitjançant el Reial decret 1112/2018 sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic.

Recentment es va aprovar la revisió 2.1.2. de la norma europea d'accessibilitat TIC, EN 301 549:2018, Requisits d'accessibilitat per a productes i servicis TIC, per part del Comité Europeu de Normalització (CEN), del Comité Europeu de Normalització Electrotècnica (CENELEC) i de l'Institut Europeu de Normes de Telecomunicacions (ETSI).

Aquesta norma s'ha realitzat sobre la base dels mandats de la Comissió Europea M/376 i M/554 sent d'especial importància per al sector TIC en les Administracions Públiques. La Comissió Europea procedirà a declarar-la com a estàndard europeu harmonitzat per a donar presumpció de conformitat als requisits essencials de la directiva (UE) 2016/2102 de "accessibilitat dels llocs web i aplicacions mòbils del sector públic"(Obri en nova finestra) , la qual es trasllada a la legislació espanyola mitjançant el Reial decret 1112/2018 sobre "accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic"(Obri en nova finestra) . Es preveu que que el nou estàndard harmonitzat estiga publicat en el DOUE a la fi de l'any 2018.

Les principals novetats d'esta nova versió de la Norma EN 301 549 són les següents:

  • Canvi del títol, que ja no fa referència a les compres públiques ni a l'entorn europeu, per a evitar interpretacions esbiaixades del seu objecte i camp d'aplicació
  • Millora dels requisits aplicables a les aplicacions mòbils, que estan cobertes per la Directiva d'Accessibilitat Web
  • Harmonització amb la nova versió de les WCAG 2.1
  • Inclusió d'un annex informatiu amb els criteris d'èxit AAA de les WCAG 2.1 encara que no seran de compliment obligat.

L'Associació Espanyola de Normalització (UNIX) està realitzant els tràmits per a la seua adopció nacional, la qual cosa implicarà l'anul·lació de l'actual norma UNE-EN 301549 V1.1.2:2015, “Requisits d'accessibilitat de productes i servicis TIC aplicables a la contractació pública a Europa” i la seua substitució per esta nova revisió.

Fins a la publicació de l'estàndard harmonitzat, els llocs web de les administracions públiques espanyoles, hauran de seguir aplicant la norma UNE-EN 301 549 V1.1.2:2015(Obri en nova finestra) . La Secretaria d'Estat de Funció Pública (SEFP) té subscrit amb AENOR un acord per a la distribució gratuïta d'esta norma a través del Portal d'Administració Electrònica quedant prohibida la distribució d'esta norma per altres mitjans diferents dels autoritzats per AENOR. Una vegada estiga disponible l'adaptació nacional de la nova versió de la norma es facilitarà també la seua distribució a través d'este portal.

Per a obtindre més informació pot visitar la notícia publicada en la UNIX(Obri en nova finestra) o a la secció de "responsabilitat social" de la UNIX(Obri en nova finestra) .

Per a obtindre més informació sobre la directiva europea pot consultar la secció "Accessibilitat en el context internacional" en el PAe.

  • Accessibilitat