accesskey_mod_content

Nova versión da norma EN 301 549:2018, Requisitos de accesibilidade para produtos e servizos TIC

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

05 outubro 2018

logo Observatorio Accesibilidade Web

Esta norma será a que a Comisión Europea proceda a declarar como estándar europeo harmonizado para dar presunción de conformidade aos requisitos esenciais da directiva (UE) 2016/2102, e por tanto, a aplicada nun futuro en España mediante o Real Decreto 1112/2018 sobre accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles do sector público.

Recentemente aprobouse a revisión 2.1.2. da norma europea de accesibilidade TIC, EN 301 549:2018, Requisitos de accesibilidade para produtos e servizos TIC, por parte do Comité Europeo de Normalización (CEN), do Comité Europeo de Normalización Electrotécnica (CENELEC) e do Instituto Europeo de Normas de Telecomunicacións (ETSI).

Dita norma realizouse con base nos mandatos da Comisión Europea M/376 e M/554 sendo de especial importancia para o sector TIC nas Administracións Públicas. A Comisión Europea procederá a declarala como estándar europeo harmonizado para dar presunción de conformidade aos requisitos esenciais da directiva (UE) 2016/2102 de "accesibilidade dos sitios web e aplicacións móbiles do sector público"(Abre en nova xanela) , a cal se traspón á lexislación española mediante o Real Decreto 1112/2018 sobre "accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles do sector público"(Abre en nova xanela) . Prevese que que o novo estándar harmonizado estea publicado no DOUE a finais do ano 2018.

As principais novidades desta nova versión da Norma EN 301 549 son as seguintes:

  • Cambio do título, que xa non fai referencia ás compras públicas nin á contorna europea, para evitar interpretacións nesgadas do seu obxecto e campo de aplicación
  • Mellora dos requisitos aplicables ás aplicacións móbiles, que están cubertas pola Directiva de Accesibilidade Web
  • Armonización coa nova versión do WCAG 2.1
  • Inclusión dun anexo informativo cos criterios de éxito AAA do WCAG 2.1 aínda que non serán de obrigado cumprimento.

A Asociación Española de Normalización (UNE) está a realizar os trámites para a súa adopción nacional, o que implicará a anulación da actual norma UNE-EN 301549 V1.1.2:2015, “Requisitos de accesibilidade de produtos e servizos TIC aplicables á contratación pública en Europa” e a súa substitución por esta nova revisión.

Ata a publicación do estándar harmonizado, os sitios web das administracións públicas españolas, deberán seguir aplicando a norma UNE-EN 301 549 V1.1.2:2015(Abre en nova xanela) . A Secretaría de Estado de Función Pública (SEFP) ten subscrito con AENOR un acordo para a distribución gratuíta desta norma a través do Portal de Administración Electrónica quedando prohibida a distribución desta norma por outros medios distintos dos autorizados por AENOR. Unha vez estea dispoñible a adaptación nacional da nova versión da norma facilitarase tamén a súa distribución a través deste portal.

Para obter máis información pode visitar a noticia publicada en ÚNEA(Abre en nova xanela) ou á sección de "responsabilidade social" de ÚNEA(Abre en nova xanela) .

Para obter máis información sobre a directiva europea pode consultar a sección "Accesibilidade no contexto internacional" no PAe.

  • Accesibilidade