accesskey_mod_content

Arranca el projecte europeu SEMPER per a l'intercanvi d'informaci?n de representaci?n entre pa?ses europeus

18 mar? 2019

La identitat electr?nica ha suposat un gran avan? per a realitzar tr?mites administratius en l?nea, i en general, per a la transformaci?n digital de l'administraci?n.

?

La identitat electr?nica ha suposat un gran avan? per a realitzar tr?mites administratius en l?nea, i en general, per a la transformaci?n digital de l'administraci?n. No obstant a??, cal tindre en compte que en moltes ocasions estos procediments administratius es realitzen a trav?s de representants.?Els poders electr?nicos permeten? actuar en nom d'altres persones, tant f?sicas com jur?dicas, i per a gestionar-ho s'han desenvolupat sistemes com el Registre Electr?nico d'Apoderaments .
?
Amb el Reglament eIDAS ( Reglament (UE) N? 910/2014(Obri en nova finestra) ), que obliga al reconeixement mutu d'identitats electr?nicas transfrontereres, s'ha obert la porta perqu? els servicis p?blicos oferisquen la possibilitat d'identificar-se amb mitjans d'identitat electr?nicos d'altres pa?ses europeus.? En certes ocasions, ?s necessari identificar a una persona f?sica o jur?dica com a representant d'una altra persona f?sica o jur?dica, i ?s precisament l'objectiu que perseguix el projecte SEMPER.

El projecte europeu ?SEMPER ? Cross-border Semantic Interoperability of Powers and Mandates (CEF 2018-EU-IA-0032)? s'emmarca dins del programa Connecting Europe Facility (CEF)(Obri en nova finestra) i t? com a objectiu analitzar qu? informaci?n de representaci?n ?s necessari intercanviar per a identificar adequadament a una persona f?sica o jur?dica que act?a en representaci?n d'una altra.
?
La Secret?ria General d'Administraci?n Digital participa en este projecte juntament amb? la Technische Universitat Graz (?ustria), que act?a com a coordinador del projecte, el Ministry of Public Administration (Eslov?nia) i el Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (Pa?ses Baixos). Esta proposta ha sigut seleccionada en la convocat?ria CEF Telecom 2018, que el seu objectiu ?s crear un ecosistema en tota la Uni?n Europea basat en el Reglament eIDAS capa? de millorar els servicis prestats al ciutad?.

El projecte SEMPER pret?n complementar la funcionalitat de reconeixement d'identitats dels nodes eIDAS , amb la possibilitat de comprovar i intercanviar informaci?n de la representaci?n. Per a a?? que cal definir la interoperabilitat sem?ntica transfronterera dels poders de representaci?n i connectar els nodes eIDAS amb els sistemes de representaci?n de cada pa?s.? En el cas d'Espa?a, el node eIDAS consultar? el Registre Electr?nico d'Apoderaments per a intercanviar els atributs de representaci?n adem?s de la identificaci?n del ciutad?.?Esta arrancada de projecte constitu?x l'inici de reunions per a concretar les especificacions de les quals s'obtendr? la definici?n sem?ntica.

  • Interoperabilitat
  • Infraestructures i servicis comuns
Punt d'Acc?s General
?
Punt d'Acc?s General