accesskey_mod_content

La reducció de càrregues administratives

Logo de Tecnimap 2010

La reducció de les càrregues administratives en els procediments i servicis administratius contribuïx a una major eficiència en el funcionament de l'Administració i és un dels aspectes claus per a la reducció de costos i la usabilitat dels servicis electrònics

Línia 2: Implicacions econòmiques i mercat únic

Dijous, 8 d'abril - Sessió 6 - 9:30 - 11:30 - Sala B

La reducció de les càrregues administratives en els procediments i servicis administratius contribuïx a una major eficiència en el funcionament de l'Administració i és un dels aspectes claus per a la reducció de costos i la usabilitat dels servicis electrònics.

Espanya compta amb important Pla de reducció de càrregues administratives, que té com a objectiu la reducció en un 30% de les càrregues administratives que suporten els treballadors autònoms i les empreses derivades de la seua relació amb l'administració.Estretament lligat a l'anterior, la Directiva de Servicis (2006/123/CE) del Parlament Europeu establix obligacions per als Estats Membres amb l'objectiu d'eliminar les barreres per al lliure accés i exercici d'activitats de servicis en tots els Estats. Una de les obligacions és l'establiment de punts d'accés específics (PSC) la fi del qual és proveir la informació necessària als emprenedors sobre els requisits per a establir-se o prestar el servici i facilitar-li realitzar-los. Una altra de les obligacions que contempla la DS és la simplificació dels procediments eliminant cost i retards innecessaris. Veure més(Obri en nova finestra)

Moderador:

D. Agustín Torres Herrero. Director General d'Organització Administrativa i Procediments, Ministeri de la Presidència

Ponents:

  • D. Luis Santamaría Ruíz. Director General de Modernització, Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, Generalitat Valenciana
  • Dª Maria Canal Fontcuberta. Directora General Internal Market and Services/ I.1, European Commission
  • D. Gonzalo Solana González. Director d'Anàlisi i Estratègia, Consell Superior de Càmeres
  • D. Antonio Fernández Ecker. Subdirector General de Foment Empresarial, Direcció general de Política de la PIME, Ministeri d'Indústria Turisme i Comerç
  • Dª Mercé Rovira Regàs. Tècnica de Projecte d'Innovació en l'Administració Pública Local, Universitat de Girona
  • D. Gustavo García Va capar. Soci, DELOITTE


Resum de la sessió(Obri en nova finestra)