accesskey_mod_content

Desenvolupament de servicis públics telemàtics en l'àmbit de l'Administració Local

ASPECTES A TINDRE EN COMPTE LA IMPLANTACIÓ DE TRÀMITS TELEMÀTICS

Roberto Boya
Adobe Systems Ibèrica

CAVI, CATARROJA. AJUNTAMENT VIRTUAL

Fermín Cirerer Peco
Àrea d'Organització i Qualitat. Ajuntament de Catarroja

CISEM (CENTRE INTEGRAT DE SEGURETAT I EMERGÈNCIES DE MADRID)

Pablo Escudero Pérez
Ajuntament de Madrid

CIUTAT MÒBIL: BONES PRÀCTIQUES EN L'ADMINISTRACIÓ

Antonio Martín Lázaro
Telefónica Mòbils Espanya

LA COMUNITAT DE RECURSOS HUMANS (CORH) DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA: GESTIONAR EL CONEIXEMENT EN XARXA

Antoni Montseny Domènech
Àrea de Govern Local. Diputació de Barcelona

CREACION DE COMUNITATS D'USUARIS. DESENVOLUPAMENT DE FERRAMENTES D'I-ADMINISTRACIÓ EN EE.LL

Carlos San Martín Viles
Consell Assessor de Noves Tecnologies. FEMP

DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES D'I-ADMINISTRACION EN LES ENTITATS LOCALS

I-ADMINSITRACIÓN EN L'AJUNTAMENT DE MADRID. GESTIÓ DE SOL·LICITUDS DE LICECIAS D'OBRA EN VIA PÚBLICA

Juan Carlos Carpio Garrido
Desenvolupament de SI. Sectorial. Ajuntament de Madrid

I-DEMOCRÀCIA-CM I PARTICIPA MÓSTOLES! PROMOCIÓ DE LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA AMB LES TIC

Gerard Cervelló García
Scytl Secure Electronic Voting S.A.

EL PORTAL D'EMPLEAT COM A FERRAMENTA DE MILLORA DEL SERVICI PRESTAT Als CIUDADANOS

José Luis López López
Empreses Municipals de Sevilla, A.I.I.

L'ÚS DE LA FIRMA ELECTRÒNICA EN LA GESTIÓ ECONÒMIC-PRESSUPOSTÀRIA EN L'AJUNTAMENT DE MANISES: MANISES GESTIÓ-DIGITAL

Pablo Linares Barañón
Ajuntament de Manises

FACTURACIÓ INTERNACIONAL DELS SERVICIS DE SALUT

Susana Gutiérrez García
Centre Informàtic d'Institut Nacional de la Seguretat Social

IDEZAR: UN EXEMPLE D'IMPLANTACIÓ D'UNA IDE LOCAL. AJUNTAMENT DE SARAGOSSA

Pedro Álvarez
Dep. de Sistemes d'Enginyeria i Ciències de la Computació Universitat de Saragossa

IMPLANTACIÓ D'UN ERP PER A la GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS EN L'AJUNTAMENT DE MADRID

Francesc Xavier Solé Pera
Departament de SS. II. de Gestió de Personal. Ajuntament de Madrid

IMPLANTACIÓ D'UN ERP PER A la GESTIÓ DE SISTEMES ECONÒMIC FINANCERS EN L'AJUNTAMENT DE MADRID

Fernando López de Gauna Bolaños
Departament de S:I. Econòmics. Ajuntament de Madrid

IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE CONTRACTACIÓ ELECTRÒNICA EN L'AJUNTAMENT DE MADRID

Fernando López de Gauna Bolaños
Departament de S:I. Econòmics. Ajuntament de Madrid

INPROPOL-II. APLICACIÓ PER A la GESTIÓ INTEGRAL DE LA POLICIA LOCAL

Antonio Gómez Labrador
Societat Provincial d'Informàtica de Sevilla, S.A. (INPRO)

L'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA EN L'AJUNTAMENT DE MÀLAGA

Manuel Serrano Canón
Servici de Qualitat i Modernització. Ajuntament de Màlaga

"LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL COM A SUPORT PER A la i-ADMINISTRACIÓ EN EL MUNDO RURAL". EL PROJECTE DIPUTACIÓ DIGITAL D'OSCA

Carlos Becana Sanahuja
Diputació Provincial d'Osca

LA IMPLANTACIÓ DE SERVICIS TELEMÀTICS COM A ESTRATÈGIA DE CIUTAT

Alfredo González Francisco
Indra Sistemes S.A.