accesskey_mod_content

Desenvolvemento de servizos públicos telemáticos no ámbito da Administración Local

ASPECTOS A TER EN CONTA A IMPLANTACIÓN DE TRÁMITES TELEMÁTICOS

Roberto Aboia
Adobe Systems Ibérica

CAVI, CATARROJA. CONCELLO VIRTUAL

Fermín Cerdeira Peco
Área de Organización e Calidade. Concello de Catarroja

CISEM (CENTRO INTEGRADO DE SEGURIDADE E EMERXENCIAS DE MADRID)

Pablo Escudeiro Pérez
Concello de Madrid

CIDADE MÓBIL: BOAS PRÁCTICAS NA ADMINISTRACIÓN

Antonio Martín Lázaro
Telefónica Móbiles España

A COMUNIDADE DE RECURSOS HUMANOS (CORH) DA DEPUTACIÓN DE BARCELONA: XESTIONAR O COÑECEMENTO EN REDE

Antoni Montseny Domènech
Área de Goberno Local. Deputación de Barcelona

CREACION DE COMUNIDADES DE USUARIOS. DESENVOLVEMENTO DE FERRAMENTAS DE E-ADMINISTRACIÓN EN EE.LL

Carlos San Martín Vilas
Consello Asesor de Novas Tecnoloxías. FEMP

DESENVOLVEMENTO DE PROXECTOS DE E-ADMINISTRACION NAS ENTIDADES LOCAIS

E-ADMINSITRACIÓN NO CONCELLO DE MADRID. XESTIÓN DE SOLICITUDES DE LICECIAS DE OBRA EN VIA PÚBLICA

Juan Carlos Carpio Garrido
Desenvolvemento de SE. Sectorial. Concello de Madrid

E-DEMOCRACIA-CM E PARTICIPA MÓSTOLES! PROMOCIÓN DA PARTICIPACIÓN CIDADÁ CO TIC

Gerard Cervelló García
Scytl Secure Electronic Voting S.A.

O PORTAL DE EMPREGADO COMO FERRAMENTA DE MELLORA DO SERVIZO PRESTADO Aos CIDADÁNS

José Luís López López
Empresas Municipais de Sevilla, A.I.E.

O USO DA FIRMA ELECTRÓNICA NA XESTIÓN ECONÓMICO-ORZAMENTARIA NO CONCELLO DE MANISES: MANISES XESTIÓN-DIXITAL

Pablo Linares Barañón
Concello de Manises

FACTURACIÓN INTERNACIONAL DOS SERVIZOS DE SAÚDE

Susana Gutiérrez García
Centro Informático de Instituto Nacional da Seguridade Social

IDEZAR: UN EXEMPLO DE IMPLANTACIÓN DUN IDE LOCAL. CONCELLO DE ZARAGOZA

Pedro Álvarez
Dep. de Sistemas de Enxeñaría e Ciencias da Computación Universidade de Zaragoza

IMPLANTACIÓN DUN ERP PARA A XESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS NO CONCELLO DE MADRID

Francesc Xavier Solé Pera
Departamento de SS. II. de Xestión de Persoal. Concello de Madrid

IMPLANTACIÓN DUN ERP PARA A XESTIÓN DE SISTEMAS ECONÓMICO FINANCEIROS NO CONCELLO DE MADRID

Fernando López de Gauna Bolaños
Departamento de S:I. Económicos. Concello de Madrid

IMPLANTACIÓN DUN SISTEMA DE CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA NO CONCELLO DE MADRID

Fernando López de Gauna Bolaños
Departamento de S:I. Económicos. Concello de Madrid

INPROPOL-II. APLICACIÓN PARA A XESTIÓN INTEGRAL DA POLICÍA LOCAL

Antonio Gómez Labrador
Sociedade Provincial de Informática de Sevilla, S.A. (INPRO)

A ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA NO CONCELLO DE MÁLAGA

Manuel Serrano Canón
Servizo de Calidade e Modernización. Concello de Málaga

"A DEPUTACIÓN PROVINCIAL COMO SOPORTE PARA A e-ADMINISTRACIÓN NO MUNDO RURAL". O PROXECTO DEPUTACIÓN DIXITAL DE HUESCA

Carlos Becana Sanahuja
Deputación Provincial de Huesca

A IMPLANTACIÓN DE SERVIZOS TELEMÁTICOS COMO ESTRATEXIA DE CIDADE

Alfredo González Francisco
Indra Sistemas S.A.