accesskey_mod_content

Disponible una nova versió d'InSiDe

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seua publicació. No es garantix que continuen actius actualment".

26 novembre 2019

Logo InSiDe

La nova versió, InSiDe  (v 3.2), presenta un disseny totalment renovat de la interfície de l'usuari, proporcionant a l'aplicació un disseny més atractiu i usable.

InSiDe és un sistema per a la gestió de documents i expedients electrònics que complix els requisits perquè tots dos puguen emmagatzemar-se i/o obtindre's segons l'ENI ENI , esquema que establix les normes bàsiques per a l'intercanvi i emmagatzematge de documents i expedients electrònics.

La nova versió, Inside  (v 3.2), presenta un disseny totalment renovat de la interfície de l'usuari, proporcionant a l'aplicació un disseny més atractiu i usable. A més del nou disseny, la nova versió d'Inside inclou també els següents canvis:

 • Validació del camp NIG: solament pot estar format per una seqüència de dígits.
 • Es mostra un camp comentari amb els detalls de l'estat de l'enviament de l'expedient a Justícia.
 • Actualització de la llibreria d'Autentica a la versió 2.0.2.
 • Es permet visualitzar totes les firmes d'un document ENI amb diverses firmes.
 • Es permet importar documents la firma dels quals siga de tipus XAdES Manifest.
 • Es mostra la metadada addicional nom natural en les seccions d'expedients i documents emmagatzemats.
 • Millora en l'autocompletado de cerques en Documents i Expedients.
 • Afegida validació del nom natural en generar credencials per a jutjats.
 • Es corregix el problema en emmagatzemar expedients amb diversos documents associats i amb subexpedientes.
 • Es modifica el formulari d'enviament a Justícia de procediments amb peces, amb un disseny més intuïtiu per a l'usuari.
 • En el formulari d'enviament a Justícia, s'afig scroll en el plegue del camp "Classe de Procediment" i per al cas de Peça en el camp "Classe Procediment Origen".
 • Altres millores i correccions menors.


Més informació en solució InSiDe del CTT.

 • Centre de Transferència de Tecnologia