accesskey_mod_content

Unió Internacional de Telecomunicacions

La UIT és l'organisme especialitzat de les Nacions Unides per a les tecnologies de la informació i la comunicació – TIC. Es va fundar en 1865 per facilitar la connectivitat internacional de les xarxes de comunicacions. Atribueix en el plànol mundial l'espectre de freqüències radioelèctriques i les òrbites de satèl·lit, elabora les normes tècniques que garanteixen la interconnexió harmoniosa de xarxes i tecnologies, i treballa per millorar l'accés a les TIC per a les comunitats insuficientment ateses del món sencer. 

  • Global Cybersecurity Index 2018

    29 abril 2019

    L'Índex de Ciberseguretat Global (Global Cibersecurity Index - GCI) és una iniciativa de la Unió Internacional de Telecomunicacions (UIT). Es tracta d'un índex compost per mesurar el compromís dels Estats Membres de la UIT amb la ciberseguretat. 

  • Global Cybersecurity Index 2018

    29 abril 2019

    L'Índex de Ciberseguretat Global (Global Cibersecurity Index - GCI) és una iniciativa de la Unió Internacional de Telecomunicacions (UIT). Es tracta d'un índex compost per mesurar el compromís dels Estats Membres de la UIT amb la ciberseguretat.