accesskey_mod_content

Unió Internacional de Telecomunicacions

La UIT és l'organisme especialitzat de les Nacions Unides per a les tecnologies de la informació i la comunicació – TIC. Es va fundar en 1865 per facilitar la connectivitat internacional de les xarxes de comunicacions. Atribueix en el plànol mundial l'espectre de freqüències radioelèctriques i les òrbites de satèl·lit, elabora les normes tècniques que garanteixen la interconnexió harmoniosa de xarxes i tecnologies, i treballa per millorar l'accés a les TIC per a les comunitats insuficientment ateses del món sencer.