accesskey_mod_content

Unió Internacional de Telecomunicacions

La UIT és l'organisme especialitzat de les Nacions Unides per a les tecnologies de la informació i la comunicació – TIC. Es va fundar en 1865 per facilitar la connectivitat internacional de les xarxes de comunicacions. Atribueix en el plànol mundial l'espectre de freqüències radioelèctriques i les òrbites de satèl·lit, elabora les normes tècniques que garanteixen la interconnexió harmoniosa de xarxes i tecnologies, i treballa per millorar l'accés a les TIC per a les comunitats insuficientment ateses del món sencer. 

  • Global Cybersecurity Index 2018

    29 abril 2019

    L'Índex de Ciberseguretat Global (Global Cibersecurity Index - GCI) és una iniciativa de la Unió Internacional de Telecomunicacions (UIT). Es tracta d'un índex compost per mesurar el compromís dels Estats Membres de la UIT amb la ciberseguretat. 

  • Global Cybersecurity Index 2018

    29 abril 2019

    L'Índex de Ciberseguretat Global (Global Cibersecurity Index - GCI) és una iniciativa de la Unió Internacional de Telecomunicacions (UIT). Es tracta d'un índex compost per mesurar el compromís dels Estats Membres de la UIT amb la ciberseguretat. 

Punt d'Accés General
Punt d'Accés General