accesskey_mod_content

Unión Internacional de Telecomunicacións

A UIT é o organismo especializado das Nacións Unidas para as tecnoloxías da información e a comunicación – TIC. Fundouse en 1865 para facilitar a conectividade internacional das redes de comunicacións. Atribúe no plano mundial o espectro de frecuencias radioeléctricas e as órbitas de satélite, elabora as normas técnicas que garanten a interconexión armoniosa de redes e tecnoloxías, e traballa por mellorar o acceso ao TIC para as comunidades insuficientemente atendidas do mundo enteiro. 

  • Global Cybersecurity Index 2018

    29 abril 2019

    O Índice de Ciberseguridade Global (Global Cibersecurity Index - GCI) é unha iniciativa da Unión Internacional de Telecomunicacións (UIT). Trátase dun índice composto para medir o compromiso dos Estados Membros da UIT coa ciberseguridade. 

  • Global Cybersecurity Index 2018

    29 abril 2019

    O Índice de Ciberseguridade Global (Global Cibersecurity Index - GCI) é unha iniciativa da Unión Internacional de Telecomunicacións (UIT). Trátase dun índice composto para medir o compromiso dos Estados Membros da UIT coa ciberseguridade.