accesskey_mod_content

Transición a IPv6

 • A Transición a IPv6 nas Administracións Públicas

  12 marzo 2013

  O esgotamento do encamiñamento IPv4 dispoñible puxo de manifesto as limitacións do protocolo de comunicacións sobre o que se asenta Internet.

 • A Transición a IPv6 na Administración Xeral do Estado

  12 marzo 2013

  O “Plan de fomento para a incorporación do protocolo IPv6 en España”, aprobado polo Consello de Ministros o 29 de Abril de 2011, marca o inicio da transición a IPv6 na Administración Xeral do Estado.

 • Elementos formativos en IPv6 para as Administracións Públicas

  12 marzo 2013

  O radical cambio que supón a integración do novo protocolo nas infraestruturas e servizos de Administración Electrónica, implica a necesidade de desenvolver accións formativas específicas.

 • Saber máis

  12 marzo 2013

  Ofrecemos unha recompilación de ligazóns a recursos que poden ser útiles á hora de realizar a transición a IPv6 na túa contorna.

 • As Administracións Públicas e a transición entre IPv4 e IPv6

  12 marzo 2013

  As Administracións Públicas son ao mesmo tempo axentes promotores do proceso de transición e actores no mesmo.

 • A Transición a IPv6 nas Administracións Públicas

  12 marzo 2013

  O esgotamento do encamiñamento IPv4 dispoñible puxo de manifesto as limitacións do protocolo de comunicacións sobre o que se asenta Internet.

 • A Transición a IPv6 na Administración Xeral do Estado

  12 marzo 2013

  O “Plan de fomento para a incorporación do protocolo IPv6 en España”, aprobado polo Consello de Ministros o 29 de Abril de 2011, marca o inicio da transición a IPv6 na Administración Xeral do Estado.

 • Elementos formativos en IPv6 para as Administracións Públicas

  12 marzo 2013

  O radical cambio que supón a integración do novo protocolo nas infraestruturas e servizos de Administración Electrónica, implica a necesidade de desenvolver accións formativas específicas.

 • Saber máis

  12 marzo 2013

  Ofrecemos unha recompilación de ligazóns a recursos que poden ser útiles á hora de realizar a transición a IPv6 na túa contorna.

 • As Administracións Públicas e a transición entre IPv4 e IPv6

  12 marzo 2013

  As Administracións Públicas son ao mesmo tempo axentes promotores do proceso de transición e actores no mesmo.