accesskey_mod_content

Transició a IPv6

 • La Transició a IPv6 en les Administracions Públiques

  12 març 2013

  L'esgotament de l'adreçament IPv4 disponible ha posat de manifest les limitacions del protocol de comunicacions sobre el qual s'assenta Internet.

 • La Transició a IPv6 en l'Administració General de l'Estat

  12 març 2013

  El “Pla de foment per a la incorporació del protocol IPv6 a Espanya”, aprovat pel Consell de Ministres el 29 d'Abril de 2011, marca l'inici de la transició a IPv6 en l'Administració General de l'Estat.

 • Elements formatius en IPv6 per a les Administracions Públiques

  12 març 2013

  El radical canvi que suposa la integració del nou protocol en les infraestructures i serveis d'Administració Electrònica, implica la necessitat de desenvolupar accions formatives específiques.

 • Saber més

  12 març 2013

  Oferim una recopilació d'enllaços a recursos que poden ser útils a l'hora de realitzar la transició a IPv6 en el teu entorn.

 • Les Administracions Públiques i la transició entre IPv4 i IPv6

  12 març 2013

  Les Administracions Públiques són al mateix temps agents promotors del procés de transició i actors en el mateix.

 • La Transició a IPv6 en les Administracions Públiques

  12 març 2013

  L'esgotament de l'adreçament IPv4 disponible ha posat de manifest les limitacions del protocol de comunicacions sobre el qual s'assenta Internet.

 • La Transició a IPv6 en l'Administració General de l'Estat

  12 març 2013

  El “Pla de foment per a la incorporació del protocol IPv6 a Espanya”, aprovat pel Consell de Ministres el 29 d'Abril de 2011, marca l'inici de la transició a IPv6 en l'Administració General de l'Estat.

 • Elements formatius en IPv6 per a les Administracions Públiques

  12 març 2013

  El radical canvi que suposa la integració del nou protocol en les infraestructures i serveis d'Administració Electrònica, implica la necessitat de desenvolupar accions formatives específiques.

 • Saber més

  12 març 2013

  Oferim una recopilació d'enllaços a recursos que poden ser útils a l'hora de realitzar la transició a IPv6 en el teu entorn.

 • Les Administracions Públiques i la transició entre IPv4 i IPv6

  12 març 2013

  Les Administracions Públiques són al mateix temps agents promotors del procés de transició i actors en el mateix.