accesskey_mod_content
Bàner accessibilitat

Este vídeo explica, de forma resumida, les principals funcionalitats del Servici de Diagnòstic en línia oferit per el Observatori de Accessibilitat Web, tals com:

  • Des d'on està disponible el servici.
  • Tipus d'informe que es poden sol·licitar, principalment revisió del seguiment simplificat UNE-EN301549 i revisió de la Declaració d'accessibilitat.
  • Tipus d'anàlisi que es poden sol·licitar: anàlisi d'un lloc web mitjançant una selecció aleatòria de pàgines, anàlisis de conjunt concret d'urls o anàlisi del codi font d'una pàgina concreta.

0 Comentaris

No hi ha comentaris