accesskey_mod_content
Banner accesibilidade

Este vídeo explica, de forma resumida, as principais funcionalidades do Servizo de Diagnóstico en liña ofrecido por o Observatorio de Accesibilidade Web, tales como:

  • Desde onde está dispoñible o servizo.
  • Tipos de informe que se poden solicitar, principalmente revisión do seguimento simplificado UNE-EN301549 e revisión da Declaración de accesibilidade.
  • Tipos de análises que se poden solicitar: análise dun sitio web mediante unha selección aleatoria de páxinas, análises de conxunto concreto de urls ou análise do código fonte dunha páxina concreta.

0 Comentarios

Non hai comentarios