accesskey_mod_content

Guia de Comunicació Digital per a l'Administració General de l'Estat

La Guia de Comunicació Digital per a l'Administració General de l'Estat proporciona un marc de criteris, recomanacions i bones pràctiques a tindre en compte pels seus Departaments i organismes en crear, generar continguts o evolucionar els llocs i portals web, les seus electròniques o els llocs relacionats amb les noves tecnologies web (blogs, comptes o perfils de xarxes socials als quals accedix baix els noms oficials dels Departaments o organismes de l'AGE).

Guia de Comunicació Digital per a l'Administració General de l'Estat

La Guia de Comunicació Digital per a l'Administració General de l'Estat actualitza i amplia la “Guia per a l'edició i publicació de les pàgines web de l'Administració General de l'Estat” de 2005 i 2008, el “Esborrany de la Guia de pàgines web del Govern d'Espanya” de 2009 i la “Guia de Seus electròniques” de 2010.

La Guia de Comunicació Digital es dividix en tres parts: Partix 1: Requisits abans de tindre el lloc web. Partix 2: Continguts del lloc web. Partix 3: Millora contínua del lloc web. Cadascuna d'elles consta d'una sèrie de fascicles que poden ser utilitzats de forma independent d'acord amb les necessitats de cada departament, organisme, unitat promotora o responsable d'un lloc web.

La Guia es realitza l'any 2013 amb actualitzacions en 2014.

Des del Portal d'Imatge institucional, minisite del Portal de l'Empleat Públic FUNCIONA, portal que proveïx d'informació i servicis d'interés per a tot el personal de l'Administració General de l'Estat (AGE), s'actualitza la documentació relativa a la Imatge institucional en Pàgines Web i Xarxes socials.

Un dels objectius de la Imatge institucional és familiaritzar al ciutadà amb l'Administració. Per açò, des d'este Portal es pretén difondre eixa imatge i fer d'ella un ens homogeni i fàcilment identificable.

El Programa d'Imatge Institucional inclou també el relatiu a: Imatge promocional de l'Administració Electrònica.

Document complet: Guia de Comunicació Digital per a l'Administració General de l'Estat

La Guia de Comunicació Digital per a l'Administració General de l'Estat pot ser utilitzada lliurement i no requerix autorització prèvia. En qualsevol explotació de l'obra es farà constar l'autoria original.

Més informació

Per a qualsevol qüestió relacionada amb el Portal Funciona o els Espais Funciona, pot contactar a través del formulari d'incidències (Obri en nova finestra)

0 Comentaris

No hi ha comentaris

 

Enllaces relacionatsEnllaços relacionats