accesskey_mod_content

Comissions Ministerials d'Administraci?n Digital (CMADs)

13 agost 2016

Ordre AEC/1372/2016, de 19 de juliol, per la qual es crea i regula la Comisi?n Ministerial d'Administraci?n Digital del Ministeri d'Afers exteriors i de Cooperaci?n (CMAD).
BOE: n?m. 195, de 13/08/2016

 • Anterior: Ministeri d'Afers exteriors i de Cooperaci?n
  Nou *Ministeri d'Afers exteriors, Uni?n Europea i Cooperaci?n

 • Cooperaci?n interadministrativa

10 agost 2016

Ordre JUS/1362/2016, de 3 d'agost, per la qual es crea la Comisi?n Ministerial d'Administraci?n Digital del Ministeri de Just?cia (CMAD) i es regula la seva composici?n i funcions.
BOE: n?m. 192, de 10/08/2016

 • Cooperaci?n interadministrativa

09 octubre 2015

Ordre DEF/2071/2015, de 5 d'octubre, per la qual es regula la Comisi?n Ministerial d'Administraci?n Digital del Ministeri de Defensa (CMAD).
BOE: n?m. 242, de 9 d'octubre de 2015

 • NOTA: Deroga Ordre DEF/1159/2010, de 3 demaig (Obre en nova finestra) , per la qual es regula la Comisi?n Ministerial d'Administraci?n Electr?nica del Ministeri de Defensa

 • Cooperaci?n interadministrativa

17 mar? 2015

Ordre HAP/444/2015, de 13 de mar?, per la qual es crea la Comisi?n Ministerial d'Administraci?n Digital del Ministeri d'Hisenda i Administracions P?blicas (CMAD) i es regula el seu composici?n i funcions.
BOE: n?m. 65 de 17/03/2015

 • NOTA: Deroga Ordre HAP/847/2012, de 25 d'abril(Obre en nova finestra) reguladora de la CMAE del ministeri d'Hisenda i Administracions P?blicas

 • Anterior: Ministeri d'Hisenda i Administracions P?blicas,
  Nou *Ministeri d'Hisenda.
  Nou *Ministeri de Pol?tica Territorial i Funci?n P?blica

 • Cooperaci?n interadministrativa

28 juliol 2015

Ordre FOM/1522/2015, de 15 de juliol, per la qual es crea i regula el funcionament de la Comisi?n Ministerial d'Administraci?n Digital del Ministeri de Foment (CMAD).
BOE: n?m. 179, de 28/07/2015

 • Anterior: Ministeri de Foment
  Nou *Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana

 • Cooperaci?n interadministrativa

17 octubre 2017

Ordre ECD/994/2017, de 10 d'octubre, per la qual es crea la Comisi?n Ministerial d'Administraci?n Digital del Ministeri d'Educaci?n, Cultura i Esport (CMAD) i es regula el seu composici?n i funcions.
BOE n?m. 250, de 17/10/2017

 • NOTA: Derogada parcialment per?Ordre CUD/458/2019, de 12 d'abril, per la qual es crea la Comisi?n Ministerial d'Administraci?n Digital del Ministeri de Cultura i Esport.
 • Nou *Ministeri d'Educaci?n i Formaci?n Professional
  Nou *Ministeri de Cultura i Esport
  Nou *Ministeri de Ci?ncia i Innovaci?n
  Nou *Ministeri d'Universitats
 • Cooperaci?n interadministrativa

08 juliol 2015

Ordre ESS/1355/2015, de 25 de juny, per la qual es crea la Comisi?n Ministerial d'Administraci?n Digital del Ministeri d'Ocupaci? i Seguretat Social (CMAD) i es regula la seva composici?n i funcions. BOE: n?m. 162, de 08/07/2015

 • Anterior: Ministeri d'Ocupaci? i Seguretat Social
  Nou *Ministeri de Treball i Econom?a Social
  Nou *Drets Socials i Agenda?2030
  Nou* Inclusi?n, Seguretat Social i Migracions

 • Cooperaci?n interadministrativa

30 abril 2018

Ordre ETU/433/2018, de 17 d'abril, per la qual es crea la Comisi?n Ministerial d'Administraci?n Digital en el Ministeri d'Energ?a, Turisme i Agenda Digital?(CMAD) i es regula el seu composici?n i funcionament.
BOE: n?m.?104, de 30/04/2018

 • Nou *Ministeri d'Ind?stria, Comercio i Turisme
  Nou *Ministeri d'Assumptes Econ?micos i Transformaci?n Digital

 • Cooperaci?n interadministrativa

25 juny 2015

Ordre AAA/1231/2015, de 17 de juny, per la qual es crea la Comisi?n Ministerial d'Administraci?n Digital del Ministeri d'Agricultura, Alimentaci?n i Medi ambient (CMAD) i es regula el seu composici?n i funcions.
BOE: n?m. 151, de 25/06/2015

 • NOTA: Derogada parcialment per Ordre TEC/469/2019, de 15 d'abril, per la qual s'aprova la Pol?tica de Seguretat de la Informaci?n en el ?mbito de l'administraci?n electr?nica i es crea la Comisi?n Ministerial d'Administraci?n Digital del Ministeri per la Transici?n Ecol?gica.

 • Nou *Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentaci?n
  Nou *Ministeri per la Transici?n Ecol?gica i el Repte Demogr?fico

 • Cooperaci?n interadministrativa

16 gener 2018

Ordre PRA/10/2018, d'11 de gener, per la qual es regula la Comisi?n Ministerial d'Administraci?n Digital del Ministeri de la Presid?ncia i per a les Administracions Territorials?(CMAD).
BOE: n?m. 14, de 16/01/2018

 • Nou *Ministeri de la Presid?ncia, Relacions amb les Corts i Mem?ria Democr?tica.
  Nou *Ministeri de Pol?tica Territorial i Funci?n P?blica
  ?

 • Cooperaci?n interadministrativa

07 maig 2019

Ordre TFP/503/2019, de 22 d'abril, per la qual es crea i regula la Comisi?n Ministerial d'Administraci?n Digital del Ministeri de Pol?tica Territorial i Funci?n P?blica (CMAD).
BOE: n?m. 109, de 07/05/2019

 • Nou: *Ministeri de Pol?tica Territorial i Funci?n P?blica
  Nou: *Ministeri d'Assumptes Econ?micos i Transformaci?n Digital
 • Cooperaci?n interadministrativa

26 abril 2019

Ordre TEC/469/2019, de 15 d'abril, per la qual s'aprova la Pol?tica de Seguretat de la Informaci?n en el ?mbito de l'administraci?n electr?nica i es crea la Comisi?n Ministerial d'Administraci?n Digital del Ministeri per la Transici?n Ecol?gica (CMAD). BOE: n?m. 100, de 26/04/2019

 • Anterior: Ministeri per la Transici?n Ecol?gica
  Nou: *Ministeri per la Transici?n Ecol?gica i el Repte Demogr?fico

 • Cooperaci?n interadministrativa

20 abril 2019

Ordre CUD/458/2019, de 12 d'abril, per la qual es crea la Comisi?n Ministerial d'Administraci?n Digital del Ministeri de Cultura i Esport (CMAD) i es regula el seu composici?n i funcions.
BOE: n?m. 95, de 20/04/2019

 • NOTA:? Deroga parcialment l'Ordre ECD/994/2017, de 10 d'octubre, per la qual es crea la Comisi?n Ministerial d'Administraci?n Digital del Ministeri d'Educaci?n, Cultura i Esport.

 • Cooperaci?n interadministrativa

05 febrer 2019

Ordre ECE/91/2019, de 31 de gener, per la qual es crea la Comisi?n Ministerial d'Administraci?n Digital del Ministeri d'Econom?a i Empresa (CMAD) i es regula la seva composici?n i funcions.
BOE: n?m. 31, de 05/02/2019

 • Anterior: Ministeri d'Econom?a i Empresa
  Nou: * Ministeri d'Assumptes Econ?micos i Transformaci?n Digital
  Nou: * Ministeri d'Ind?stria, Comer? i Turisme
  ?
 • Cooperaci?n interadministrativa

17 setembre 2015

Ordre SSI/1870/2015, de 10 de setembre, per la qual es crea i regula el funcionament de la Comisi?n Ministerial d'Administraci?n Digital del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat (CMAD)
BOE: n?m. 223, de 17/09/2015

 • NOTA: Deroga l'Ordre Ordre de 9 de novembre de 1991(Obre en nova finestra) per la qual es regula la Comisi?n d'Inform?tica del Ministeri de Sanitat i Consum.

 • Anterior: Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat
  Nou *Ministeri de Sanitat
  Nou *Ministeri de Drets Socials i Agenda?2030
  Nou *Inclusi?n, Seguretat Social i Migracions

 • Cooperaci?n interadministrativa

05 juny 2019

Ordre CNU/597/2019, de 30 de maig, per la qual es crea i regula el funcionament de la Comisi?n Ministerial d'Administraci?n Digital del Ministeri de Ci?ncia, Innovaci?n i Universitats (CMAD).
BOE: n?m. 134, de 05/06/2019

 • Anterior: Ministeri de Ci?ncia, Innovaci?n i Universitats
  Nou: *Ministeri d'Educaci?n i Formaci?n Professional
  Nou: *Ministeri d'Universitats
  Nou: *Ministeri de Ci?ncia i Innovaci?n
  ?
 • Cooperaci?n interadministrativa
Punt d'Acc?s General
Punt d'Acc?s General