content _ mod _ accesskey

Ministroen batzordeak administrazio Digitala (CMADs)

Atzerri arazoetako eta Lankidetzako Europar Batasuna eta...

abuztuaren 13an.

/ / Agindu genuen AEC 1372 uztailaren 19ko sortu eta arautu zuen, Comisión Ministerial de Administración Digital del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (CMAD).
EAO: 195 zk. 13. / / 08

 • Aurrekoa: Atzerri arazoetako eta lankidetzako ministerioa
  * Berria Atzerri arazoetako eta Lankidetzako eta Europar Batasuna

 • Administrazioen arteko lankidetza

Justizia ministerioa

abuztuaren 10a.

Orden JUS/1362/2016, de 3 de agosto, por la que se crea la Justizia ministerioa (ministerio batzordeak Administrazio Digitala (CMAD) eta arautu behar dira haren osaera eta eginkizunak.
(EAO 192. zk., 10 / 08 /.

 • Administrazioen arteko lankidetza

Defentsa ministerioa

2010eko urriaren 9a

/ / 2071 Agindu arte. urriaren 5eko arautzen duena. Defentsa ministerioa (ministerio batzordeak Administrazio Digitala (CMAD).
BOE, 242 zk, 2010eko urriaren 9a.

 • Administrazioen arteko lankidetza

Ogasun ministerioa *

2010eko martxoaren 17a

Orden HAP/444/2015, de 13 de marzo, por la que se crea la Comisión Ministerial de Administración Digital del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (CMAD) eta arautu behar dira haren osaera eta eginkizunak.
EAO: 65 zk. / 03 / 17 arte

 • OHARRA Ditu: HAP / / agindua 847 2012ko apirilaren 25eko (Leiho berri batean Irekitzen Du) (CMAE arautzen duen ogasun eta herri administrazio ministerioa

 • Aurrekoa: Ogasun eta herri administrazio Ministerioa.
  * Berria Ogasun ministerioa.
  * Berria Funtzio Publikoko ministerioa

 • Administrazioen arteko lankidetza

Sustapen ministerioa

2010eko uztailak 28

Orden FOM/1522/2015, de 15 de julio, por la que se crea y regula el funcionamiento de la Administrazio digitalaren sustapen ministerioa (Ministerio batzordeak (CMAD).
EAO: 179 zk., 28 07 / / 2015

 • Administrazioen arteko lankidetza

* Lanbide Heziketa eta hezkuntza ministerioa

2007ko urriaren 17a

Orden ECD/994/2017, de 10 de octubre, por la que se crea la Comisión Ministerial de Administración Digital del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (CMAD) eta arautu behar dira haren osaera eta eginkizunak.
BOE, 250. zk., 2007ko / 10 / 17

 • OHARRA : Derogada parcialmente por Orden CUD/458/2019, de 12 de abril, por la que se crea la Comisión Ministerial de Administración Digital del Ministerio de Cultura y Deporte.
 • Aurrekoa: Hezkuntza, kultura eta kirol ministerioa
  * Berria Lanbide Heziketa eta hezkuntza ministerioa
  Berria * Kultura eta kirol ministerioa
  * Berria Espainiako zientzia, ikerketa eta Unibertsitate
 • Administrazioen arteko lankidetza

Ministerio de Trabajo, migrazio eta Gizarte Segurantza.

2010eko uztailaren 8a.

Orden ESS/1355/2015, de 25 de junio, por la que se crea la Lan eta gizarte segurantza ministerioa (ministerio batzordeak Administrazio Digitala (CMAD) eta arautu behar dira haren osaera eta eginkizunak. BOE, 162. zk., 2015eko 07 / / 08

 • Aurrekoa: Enplegu eta gizarte segurantzako Ministerioa
  * Berria Ministerio de Trabajo, migrazio eta Gizarte Segurantza

 • Administrazioen arteko lankidetza

Industria, Turismo eta merkataritza ministerioa *

2018. apirilaren 30a

/ / Agindua ETU 2018ko 433 apirilaren 17ko sortzen duena, Comisión Ministerial de Administración Digital en el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital (CMAD) eta haren osaketa eta funtzionamendua arautzen dira.
EAO: 104 zk., 30 04 / / 2018ko

 • Aurrekoa: Energia Ministerioa, Turismo eta Agenda Digitala
  * Berria Industria, Turismo eta merkataritza ministerioa
  * Berria Ministerio de economía y Empresa
  * Berria Ministerio igarotzeko.

 • Administrazioen arteko lankidetza

Nekazaritza, arrantza eta elikadura ministerioa *

2010eko ekainaren 25ean

Orden AAA/1231/2015, de 17 de junio, por la que se crea la Comisión Ministerial de Administración Digital del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (CMAD) eta arautu behar dira haren osaera eta eginkizunak.
BOE, 151. zk., 25 arte / / 06

 • OHARRA : Derogada parcialmente por Orden TEC/469/2019, de 15 de abril, por la que se aprueba la Política de Seguridad de la Información en el ámbito de la administración electrónica y se crea la Comisión Ministerial de Administración Digital del Ministerio para la Transición Ecológica.

 • Aurrekoa: Nekazaritza ministerioa, elikadura eta ingurumena
  * Berria Nekazaritza, arrantza eta elikadura ministerioa
  * Berria Ministerio igarotzeko.

 • Administrazioen arteko lankidetza

Lehendakaritza ministerioa, Ebaki eta berdintasun harremanak...

2018ko urtarrilaren 16a

PRA / 10 / agindu 2018ko urtarrilaren 11ko arautzen duena. Comisión Ministerial de Administración Digital del Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales  (CMAD).
EAO: 14 zk. / / 01 16 2018ko

 • Aurrekoa: Kultura ministerioa, lurralde-administrazioak
  * Berria Lehendakaritza ministerioa, Ebaki eta berdintasun harremanak
  Berria * Funtzio Publikoko ministerioa

 • Administrazioen arteko lankidetza

Ministerio igarotzeko.

apirilaren 26ko 2019

Orden TEC/469/2019, de 15 de abril, por la que se aprueba la Política de Seguridad de la Información en el ámbito de la administración electrónica y se crea la Espainiako Ministro batzordearen (administrazio digitalaren igarotzeko. (CMAD).
(BOE, 100. zk., 2019 / 04 / 26

 • Administrazioen arteko lankidetza

Kultura eta kirol ministerioa

apirilak 20 2019

/ / 2019 458 CUD agindua, apirilaren 12ko sortzen duena, Kultura eta kirol ministerioa (ministerio batzordeak Administrazio Digitala (CMAD) eta arautu behar dira haren osaera eta eginkizunak.
(EAO, 95. zenbakiduna, 20 04 / / 2019

 • OHARRA: Deroga parcialmente la Orden ECD/994/2017, de 10 de octubre, por la que se crea la Comisión Ministerial de Administración Digital del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

 • Administrazioen arteko lankidetza

Ministerio de economía y Empresa

2005eko otsaila 2019

ECE / / 91 2019 agindua, urtarrilaren 31koa; horren bidez sortu da Comisión Ministerial de Administración Digital del Ministerio de Economía y Empresa (CMAD) eta arautu behar dira haren osaera eta eginkizunak.
EAO: 31. zk. 05 02 / / 2019

 • Administrazioen arteko lankidetza

Osasun ministerioa, kontsumo eta gizarte-ongizate. *

2010eko irailaren 17

/ / Agindua jaso DENA 1870eko irailaren 10eko, sortu eta arautzen duen funtzionatzen du Comisión Ministerial de Administración Digital del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (CMAD)
EAO: 223 zk, 17 09 / / 2015

 • OHARRA Indargabetzen du: Agindua, 1991ko azaroaren 9a (Leiho berri batean Irekitzen Du) informatika batzordea araupetu duena (Osasun eta kontsumo ministerioa.

 • Aurrekoa: Osasun ministerioa, Gizarte-zerbitzuen eta berdintasunerako
  * Berria Osasun ministerioa, kontsumo eta gizarte-ongizate

 • Administrazioen arteko lankidetza

Espainiako zientzia, ikerketa eta Unibertsitate

ekainaren 5ean 2019

Orden CNU/597/2019, de 30 de mayo, por la que se crea y regula el funcionamiento de la Comisión Ministerial de Administración Digital del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (CMAD).
EAO: 134 zk. 05 / / 06 2019

 • Administrazioen arteko lankidetza
Sarbide Nagusia
Sarbide Nagusia