accesskey_mod_content

DIR3 2.0 – Nova versió del Directori Comú d'Organismes i Oficines

27 octubre 2021

Es posa en producció la versió 2.0 del Directori Comú d'Organismes i Oficines que minimitza els canvis de codis DIR3 davant canvis d'estructura.

El Directori Comú proporciona un Inventari unificat i comú a tota l'Administració de les unitats orgàniques / organismes públics, les seues oficines associades i unitats no orgàniques (unitats econòmic-pressupostàries, cambres de comerç i entitats col·laboradores), facilitant el manteniment distribuït i corresponsable de la informació, proporcionant la relació jeràrquica de l'estructura de les Administracions amb codificació única, i actualitzat de forma corresponsable per totes les Administracions participants.

El manteniment dels codis i la gestió del cicle de vida de la informació del Directori són essencials, entre uns altres, per a conformar les metadades associades a les Normes Tècniques d'Interoperabilitat d'Expedient Electrònic, i Intercanvi de Dades entre Entitats Registrals ( SICRES 4 .0) i per a la identificació d'unitats davant una pluralitat de sistemes comuns.

En l'anterior versió de DIR3 , qualsevol canvi organitzatiu suposava l'extinció i creació d'un codi nou per a cadascuna de les unitats que havien patit un canvi i per a totes els seus descendents. Este procés es feia per la necessitat de mantindre l'històric del cicle de vida de cadascuna de les unitats

Després de la creixent demanda d'un model de gestió del canvi que no comportara tants canvis de codis, es va dissenyar una nova versió que DIR3 minimitzara este problema, però que alhora poguera seguir mantenint un històric de les modificacions  experimentades per les unitats al llarg del temps.

Per a donar resposta a este nou model de gestió del canvi, s'ha inclòs un sufix numèric associat al codi DIR3 : el camp versió.

Davant un canvi de dependència o un canvi de denominació la unitat mantindrà el seu codi DIR3 i versionará, però incrementant en 1 la seua versió.

En l'exemple següent es mostra com ha sigut la gestió del canvi de codi DIR3 per a una unitat que ha canviat tres vegades d'organisme arrel, tant amb la versió tradicional de DIR3 com amb la nova versió 2.0:

En el model actual s'usen codigos diferents i per a la nova versió, s'utilitza el mateix codi afegint al final en nombre de la versió

Per als sistemes i aplicacions que no necessiten informació històrica i treballen únicament amb l'últim codi vigent de cada unitat, l'impacte d'un canvi organitzatiu serà mínim, ja que el codi DIR3 associat no patirà cap canvi en la majoria dels casos.

Per als sistemes i aplicacions que sí necessiten la informació del cicle de vida de les unitats, hauran de seguir gestionant l'històric, tenint en compte el sufix versió, com a part de la relació d'històrics entre unitats.

Més informació en la solució DIR3 del CTT

  • Centre de Transferència de Tecnologia
  • Infraestructures i servicis comuns