accesskey_mod_content

Dotze conjunts de dades destacades de l'Administració General de l'Estat

15 octubre 2021

Gràcies a l'esforç de les 160 organitzacions que publiquen dades en la plataforma datos.gob.es, el Catàleg Nacional de dades obertes ha aconseguit els 50.000 conjunts de dades publicades.

Entre el conjunt de dades publicades, trobem datasets publicats per tots els nivells de l'administració (estatal, autonòmica i local), dividits en les 22 categories temàtiques definides en Norma Tècnica d'Interoperabilitat(Obri en nova finestra) ( NTI ), com; Sector públic(Obri en nova finestra) , Societat i benestar(Obri en nova finestra) , Medi ambient(Obri en nova finestra) o Economia(Obri en nova finestra) .

En este article es fa un petit zoom sobre alguns d'estos datasets publicats per organitzacions pertanyents a l'Administració General de l'Estat (coneguda com AGE ), sobre la base de tres criteris:

 • Dades que reben un major nombre de visites
 • Dades d'alt valor i georeferenciats.
 • Dades amb un alt potencial de reutilització.

Dades més demandades

Els conjunts de dades del Catàleg van registrar de mitjana més de 100.000 visites al mes durant l'any passat. Estos són alguns exemples d'aquells que més visites reben.

 1. Preu de carburants en les gasolineres espanyoles(Obri en nova finestra)
 2. Evolució de malaltia pel coronavirus (Covid-19)(Obri en nova finestra)
 3. Directori comú d'Unitats Orgàniques i Oficines (DIR3)(Obri en nova finestra)
 4. Registre de Numeració de Telecomunicacions(Obri en nova finestra)
 5. SIU (Sistema d'Informació Urbana). Dades gràfiques sobre classes de sòl, àrees de desenvolupament urbanístic i graus de desenvolupament(Obri en nova finestra)
 6. Informació geogràfica de referència de poblacions(Obri en nova finestra)
 7. ZESIS - Zonació sismogénica d'Iberia(Obri en nova finestra)
 8. Sistemes naturals dels parcs naturals espanyols(Obri en nova finestra)
 9. Directori de biblioteques i hemeroteques d'Espanya(Obri en nova finestra)
 10. Base de dades de Divisions Administratives d'Espanya(Obri en nova finestra)
 11. Estat de la sequera i escassetat d'aigua en les demarcacions hidrogràfiques del Guadalquivir, Ceuta i Melilla(Obri en nova finestra)
 12. Població resident per data, sexe, generació, nacionalitat i lloc de naixement(Obri en nova finestra)

Esta és solament una petit mostra d'alguns dels  datasets  disponibles, però en Catàleg Nacional de dades obertes(Obri en nova finestra) es poden trobar molts més.

Actualment hi ha 160 publicadors: 83 pertanyents a l'Administració General de l'Estat, 17 Comunitats Autònomes, 44 Entitats locals, 11 universitats i 1 entitat privada. A més, hi ha 5 institucions de l'Estat que no entren en estes categories, com el Parlament de Canàries.

Els organismes que més dades publiquen en el Catàleg són les administracions autonòmiques (45%), seguides de les estatals (32%) i les locals (15%), com a mostra la següent gràfica. Es pot obtindre més informació del catàleg a través de el  quadre de comandament(Obri en nova finestra) .

Gràfic circular explicat en el paràgraf anterior

Font original de la notícia: 12 conjunts de dades destacades de l'Administració General de l'Estat | datos.gob.es(Obri en nova finestra)

 • Cooperació interadministrativa
 • Govern obert