accesskey_mod_content

Doce conxuntos de datos destacados da Administración Xeral do Estado

15 outubro 2021

Grazas ao esforzo das 160 organizacións que publican datos na plataforma datos.gob.es, o Catálogo Nacional de datos abertos alcanzou os 50.000 conxuntos de datos publicados.

Entre o conxunto de datos publicados, atopamos datasets publicados por todos os niveis da administración (estatal, autonómica e local), divididos nas 22 categorías temáticas definidas na Norma Técnica de Interoperabilidade(Abre en nova xanela) ( NTI ), como; Sector público(Abre en nova xanela) , Sociedade e benestar(Abre en nova xanela) , Medio ambiente(Abre en nova xanela) ou Economía(Abre en nova xanela) .

Neste artigo faise un pequeno zoom sobre algúns destes datasets publicados por organizacións pertencentes á Administración Xeral do Estado (coñecida como AGE ), con base en tres criterios:

 • Datos que reciben un maior número de visitas
 • Datos de alto valor e georreferenciados.
 • Datos cun alto potencial de reutilización.

Datos máis demandados

Os conxuntos de datos do Catálogo rexistraron de media máis de 100.000 visitas ao mes durante o ano pasado. Estes son algúns exemplos daqueles que máis visitas reciben.

 1. Prezo de carburantes nas gasolineiras españolas(Abre en nova xanela)
 2. Evolución de enfermidade polo coronavirus (Covid-19)(Abre en nova xanela)
 3. Directorio común de Unidades Orgánicas e Oficinas (DIR3)(Abre en nova xanela)
 4. Rexistro de Numeración de Telecomunicacións(Abre en nova xanela)
 5. SIU (Sistema de Información Urbana). Datos gráficos sobre clases de chan, áreas de desenvolvemento urbanístico e graos de desenvolvemento(Abre en nova xanela)
 6. Información xeográfica de referencia de poboacións(Abre en nova xanela)
 7. ZESIS - Zonación sismogénica de Iberia(Abre en nova xanela)
 8. Sistemas naturais dos parques naturais españois(Abre en nova xanela)
 9. Directorio de bibliotecas e hemerotecas de España(Abre en nova xanela)
 10. Base de datos de Divisións Administrativas de España(Abre en nova xanela)
 11. Estado da seca e escaseza de auga nas demarcacións hidrográficas do Guadalquivir, Ceuta e Melilla(Abre en nova xanela)
 12. Poboación residente por data, sexo, xeración, nacionalidade e lugar de nacemento(Abre en nova xanela)

Esta é só unha pequena mostra dalgúns de os  datasets  dispoñibles, pero no Catálogo Nacional de datos abertos(Abre en nova xanela) pódense atopar moitos máis.

Actualmente hai 160 publicadores: 83 pertencentes á Administración Xeral do Estado, 17 Comunidades Autónomas, 44 Entidades locais, 11 universidades e 1 entidade privada. Ademais, hai 5 institucións do Estado que non entran nestas categorías, como o Parlamento de Canarias.

Os organismos que máis datos publican no Catálogo son as administracións autonómicas (45%), seguidas das estatais (32%) e as locais (15%), como mostra a seguinte gráfica. Pódese obter máis información do catálogo a través de o  cadro de mando(Abre en nova xanela) .

Gráfico circular explicado no parágrafo anterior

Fonte orixinal da noticia: 12 conxuntos de datos destacados da Administración Xeral do Estado | datos.gob.es(Abre en nova xanela)

 • Cooperación interadministrativa
 • Goberno aberto