accesskey_mod_content

Nova versió d'ASSI (v2.2.0)

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seua publicació. No es garantix que continuen actius actualment".

07 maig 2020

L'aplicació ASSI s'ha adaptat a Cl[@]ve Autenticación v2 i inclou el Mòdul 1 del Procés d'Autoavaluació/Auditoria conjunta o no de l'Esquena Nacional de Seguretat i normativa de Protecció de Dades dels Sistemes d'Informació i Tractaments de Dades Personals d'una Unitat.

 • ASSI és una aplicació que permet:
  • L'adaptació a el RGPD   i a la dels LOPD-GDD Responsables de Tractaments de Dades Personals mitjançant l'ompliment d'una sèrie de qüestionaris per cada tractament de dades personals del que és responsable, la qual cosa li proporciona:
   • El Registre de  Activitats de Tractament.
   • Per cada tractament de dades personals:
    • La recollida de les dades descriptives del tractament i la justificació motivada del mateix.
    • La realització d'una anàlisi de riscos i avaluació d'Impacte que permet a ASSI proposar un conjunt de mesures ENS per a protegir-ho (Mesurades ENS Tipus I o Mesurades ENS Tipus II).
    • Revisió de tots els aspectes normatius indicats per l'i RGPD per la LOPD-GDD .
    • Proposta de clàusules informatives i consentiment.
    • Indicació de si necessari realitzar una Avaluació d'Impacte de Protecció de Dades Estesa seguint el model establit per l'en  AEPD https://www.aepd.es/media/guias/modelo-informe-eipd-aapp.rtf
  • La realització d'un Procés d'Autoavaluació/Auditoria conjunta o no de l'Esquena Nacional de Seguretat i normativa de Protecció de Dades sobre tots els Sistemes d'Informació i Tractaments de Dades Personals d'una Unitat. Este Procés consta de quatre mòduls:
   • Mòdul 1. Llançament del Procés d'Autoavaluació i fixació de l'àmbit del mateix.
   • Module 2. Procés d'Autoavaluació.
   • Mòdul 3. Procés d'Auditoria.
   • Mòdul 4. Anàlisi de les Autoavaluacions/Auditories, informes, etc

En esta nova versió de s'ha ASSI adaptat l'aplicació a Cl[@]ve Autenticación v2 i s'ha inclòs el Mòdul 1 del Procés d'Autoavaluació/Auditoria.

Pot trobar més informació sobre ASSI en el PAe

 

 • Centre de Transferència de Tecnologia
 • Cooperació interadministrativa