accesskey_mod_content

La plataforma Cl@ve, per a la identificació i firma electrònica, aconseguix els deu milions d'usuaris registrats

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seua publicació. No es garantix que continuen actius actualment".

15 juliol 2020

El  sistema Cl@ve  és la plataforma comuna proveïda pel Sector Públic Administratiu Estatal per a la identificació, autenticació i firma electrònica per a qualsevol Administració Pública

El projecte Cl@ve , que proveïx els mecanismes d'identificació i autenticació, ha crescut fins a superar, el passat 20 de juny, els deu milions d'usuaris registrats en el sistema.

El sistema Cl@ve és la plataforma comuna proveïda pel Sector Públic Administratiu Estatal per a la identificació, autenticació i firma electrònica i va nàixer en 2014 amb l'objectiu de facilitar l'accés dels ciutadans als servicis públics electrònics de qualsevol  Administració Pública.

Cl@ve   és  un  sistema  orientat  a  unificar  i  simplificar  el  accés electrònic  de  els  ciutadans  a  els  servicis  públics.  El seu  objectiu principal és que el ciutadà puga identificar-se davant l'Administració mitjançant claus concertades (usuari més contrasenya), sense haver de recordar  claus  diferents  per a  accedir  a  els  diferents  servicis.  

La seua utilització està oberta a la totalitat del Sector Públic Administratiu Estatal permetent també integrar-se a la resta de les Administracions Públiques.

Cl@ve complementa els sistemes d'accés mitjançant DNI electrònic i certificats electrònics, i oferix també la possibilitat d'identificació dels ciutadans d'altres Estats Membres de la Unió Europea a través de la xarxa de nodes eIDAS .

En este projecte participen la Secretaria General d'Administració Digital, l'Agència Estatal d'Administració Tributària , la Gerència d'Informàtica de la Seguretat Social, i la Direcció general de la Policia.

Com a indicadors de l'abast i impacte del sistema és interessant destacar que actualment es troben integrats amb cl@ve més de 7600 organismes, sent més de 7200 els provinents de l'administració local, oferint per tant una molt àmplia cobertura a la població.

És destacable també que durant el període de l'estat d'alarma el nombre de noves altes d'usuaris en el sistema s'ha incrementat notablement, arribant-se a superar les 20.000 diàries. A açò sens dubte ha contribuït el manteniment del sistema de registre en el nivell bàsic mitjançant “carta d'invitació”, que va estar operatiu gràcies a Correus durant tot l'estat d'alarma. I a més, la incorporació per part de la del AEAT mètode d'alta  mitjançant videoidentificación, dins del nivell bàsic de seguretat, equivalent a l'alta mitjançant “carta d'invitació”.

Així mateix, des de la declaració de l'estat d'alarma en el mes de març, s'ha produït un gran increment en les sol·licituds d'identificació, aconseguit records històrics en l'ús de cl@ve . Al juny, a través de la plataforma cl@ve , s'han realitzat més de 30,5 milions de sol·licituds d'identificació.

Finalment, en els últims dotze mesos el sistema ha atés més de 240 milions de peticions d'identificació per part dels procediments electrònics de totes les Administracions Públiques. A més, s'estén progressivament l'ús de la firma centralitzada en el núvol, que permet realitzar fàcilment firma electrònica des de dispositius mòbils. En els últims 12 mesos, s'han realitzat 1,3 milions de firmes amb certificats centralitzats “en el núvol”, havent-se superat en la primera mitat de 2020 els nivells de tot l'any 2019.

Per a més informació sobre el seu ús com a ciutadà consulta el portal informatiu sobre cl@ve http://clave.gob.es

Per a més informació sobre com integrar la teua administració amb el projecte consulta en CTT el les solucions Cl@ve identificación  i Cl@ve firma

  • Identitat i Firma electrònica
  • Centre de Transferència de Tecnologia