accesskey_mod_content

Fi del projecte europeu SEMPER per a l'intercanvi d'informació de representació

22 desembre 2020

El 31 de desembre finalitza el projecte CEF 2018-EU-IA-0032 SEMPER per a l'intercanvi d'informació de representació a través dels nodes eIDAS

El projecte europeu SEMPER (Cross-border Semantic Interoperability of Powers and Mandates) complementa la funcionalitat de reconeixement d'identitats dels nodes eIDAS(Obri en nova finestra) , amb la possibilitat de comprovar i intercanviar informació de representació. Per a açò s'ha definit la interoperabilitat semàntica transfronterera dels poders de representació i s'han connectat els nodes eIDAS amb els sistemes de representació de cada país.

Este projecte, que finalitza el pròxim 31 de desembre, s'emmarca dins de el  programa Connecting Europe Facility (CEF) i ha rebut finançament europeu dins de la convocatòria CEF Telecom 2018 baix l'acció número 2018-EU-IA-0032(Obri en nova finestra) .  La Secretària General d'Administració Digital ha participat en este projecte juntament amb  la Technische Universitat Graz (Àustria), que actua com a coordinador del projecte, el Ministry of Public Administration (Eslovènia) i el Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (Països Baixos).

El primer pas d'este projecte va ser la definició semàntica d'un model de dades que permetera estendre el perfil eIDAS per a suportar la informació de representació.

gràfic explicat en el text anterior

S'ha desenvolupat una extensió per als nodes eIDAS sobre la base d'este model. Per a demostrar els resultats del projecte, s'ha dissenyat un pilot on s'han connectat a estos nodes eIDAS estesos diversos servicis públics preparats per a sol·licitar i processar la nova informació de representació proporcionada i els sistemes nacionals de gestió de la representació.

Per a més informació sobre este projecte, visite este enllaç(Obri en nova finestra)

  • Interoperabilitat
  • Infraestructures i servicis comuns
Subscriu-te al canal de youtube de l'OBSAE
 
Subscriu-te al canal de youtube de l'OBSAE