accesskey_mod_content

Fi del projecte europeu SEMPER per a l'intercanvi d'informació de representació

22 desembre 2020

El 31 de desembre finalitza el projecte CEF 2018-EU-IA-0032 SEMPER per a l'intercanvi d'informació de representació a través dels nodes eIDAS

El projecte europeu SEMPER (Cross-border Semantic Interoperability of Powers and Mandates) complementa la funcionalitat de reconeixement d'identitats dels nodes eIDAS(Obre en nova finestra) , amb la possibilitat de comprovar i intercanviar informació de representació. Per a això s'ha definit la interoperabilitat semàntica transfronterera dels poders de representació i s'han connectat els nodes eIDAS amb els sistemes de representació de cada país.

Aquest projecte, que finalitza el proper 31 de desembre, s'emmarca dins de el  programa Connecting Europe Facility (CEF) i ha rebut finançament europeu dins de la convocatòria CEF Telecom 2018 sota l'acció número 2018-EU-IA-0032(Obre en nova finestra) .  La Secretària General d'Administració Digital ha participat en aquest projecte juntament amb  la Technische Universitat Graz (Àustria), que actua com a coordinador del projecte, el Ministry of Public Administration (Eslovènia) i el Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (Països Baixos).

El primer pas d'aquest projecte va ser la definició semàntica d'un model de dades que permetés estendre el perfil eIDAS per suportar la informació de representació.

gràfic explicat en el text anterior

S'ha desenvolupat una extensió per als nodes eIDAS sobre la base d'aquest model. Per demostrar els resultats del projecte, s'ha dissenyat un pilot on s'han connectat a aquests nodes eIDAS estesos diversos serveis públics preparats per sol·licitar i processar la nova informació de representació proporcionada i els sistemes nacionals de gestió de la representació.

Per a més informació sobre aquest projecte, visiti aquest enllaç(Obre en nova finestra)

  • Interoperabilitat
  • Infraestructures i serveis comuns
Subscriu-te al canal de youtube de l'OBSAE
 
Subscriu-te al canal de youtube de l'OBSAE