accesskey_mod_content

Publicat l'Informe Anual 2019 sobre Hacktivismo i Ciberyihadismo del CCN-CERT

15 abril 2020

L'informe CCN-CERT IA-04/19 analitza de l'hacktivismo que es va detectar a Espanya i en altres àrees geogràfiques en 2019, així com les tendències observades per a este 2020.

El CCN-CERT(Obri en nova finestra) ha publicat, en la part pública del seu portal, el  Informe Anual 2019 Hackitivismo i Ciberyihadismo(Obri en nova finestra) . El document ‘CCN-CERT IA 04/20’ analitza l'evolució d'estos moviments al llarg de 2019 a Espanya, Iberoamèrica, Nord d'Àfrica, Orient Mitjà i altres àrees territorials.

Durant 2019, l'escenari hacktivista internacional ha prosseguit la tendència degenerativa observada en els últims anys quant a gradual desideologización, atomització en identitats individuals desorganitzades i sense consciència alguna de moviment col·lectiu, i motivades quasi exclusivament per afany de notorietat.

Així mateix, i tal com arreplega este nou Informe, el principal propòsit perseguit per estos atacants individuals ha sigut el de desfigurar llocs web per a firmar-los amb el seu àlies. En més del 90% dels incidents, la desfiguración correlacionava amb l'equipament per part de les webs victimizadas de programari desactualizado presentant vulnerabilitats comunes fàcilment explotables.

Pel que fa a el ciberyihadismo, este 2019 s'ha desenvolupat de manera similar a l'any previ. En este sentit, no es ha notat evidència directa o indicadors indirectes que suggerisquen que existisca alguna estructura o identitat atacants afiliades a organitzacions islamistes o yihadistes. No obstant açò, l'activitat d'identitats hacktivistas oportunistes que desfiguren webs d'alta vulnerabilitat i baixa visibilitat, injectant en elles iconografia o missatges parasitados de continguts islamistes, roman, si bé ha sigut inferior a 2018.

Quant a les tendències que s'assenyalen per a este 2020 destaquen les següents:

  • Permanència del moviment hacktivista ‘Anonymous’ en el seu estat de desmembramiento internacional en termes operatius.
  • Aprofundiment en la conversió de l'hacktivismo de moviment de ciberinsurgencia a categoria a la qual s'afilien identitats oportunistes individuals, majorment no relacionades entre si, dedicades a la xicoteta cibercriminalidad.
  • Explotació de vulnerabilitats en webs equipades amb programari desactualizado.
  • Seguiran apareixent casos puntuals de ciberamenazas que es facen passar per identitats hacktivistas per a dur a terme atacs de falsa bandera.
  • En 2020 tampoc s'observarà evidència sobre l'existència de ciberyihadismo.

Font orginal de la notícia(Obri en nova finestra)

  • Seguretat
Punt d'Accés General
 
Punt d'Accés General