accesskey_mod_content

Publicado o Informe Anual 2019 sobre Hacktivismo e Ciberyihadismo do CCN-CERT

15 abril 2020

O informe CCN-CERT IA-04/19 analiza do hacktivismo que se detectou en España e noutras áreas xeográficas en 2019, así como as tendencias observadas para este 2020.

O CCN-CERT(Abre en nova xanela) publicou, na parte pública do seu portal, o  Informe Anual 2019 Hackitivismo e Ciberyihadismo(Abre en nova xanela) . O documento ‘CCN-CERT IA 04/20’ analiza a evolución destes movementos ao longo de 2019 en España, Iberoamérica, Norte de África, Oriente Medio e outras áreas territoriais.

Durante 2019, o escenario hacktivista internacional proseguiu a tendencia dexenerativa observada nos últimos anos en canto a paulatina desideologización, atomización en identidades individuais desorganizadas e sen conciencia algunha de movemento colectivo, e motivadas case exclusivamente por afán de notoriedade.

Así mesmo, e tal e como recolle este novo Informe, o principal propósito perseguido por estes atacantes individuais foi o de desfigurar sitios web para asinalos co seu alias. En máis do 90% dos incidentes, a desfiguración correlacionaba co equipamento por parte das webs victimizadas de software desactualizado presentando vulnerabilidades comúns facilmente explotables.

No que respecta a o ciberyihadismo, este 2019 desenvolveuse de maneira similar ao ano previo. Neste sentido, non se notou evidencia directa ou indicadores indirectos que suxiran que exista algunha estrutura ou identidade atacantes afiliadas a organizacións islamitas ou yihadistas. No entanto, a actividade de identidades hacktivistas oportunistas que desfiguran webs de alta vulnerabilidade e baixa visibilidade, inxectando nelas iconografía ou mensaxes parasitados de contidos islamitas, permanece, aínda que foi inferior a 2018.

En canto a as tendencias que se sinalan para este 2020 destacan as seguintes:

  • Permanencia do movemento hacktivista ‘Anonymous’ no seu estado de desmembramiento internacional en termos operativos.
  • Profundización na conversión do hacktivismo de movemento de ciberinsurgencia a categoría á que se afilian identidades oportunistas individuais, maiormente non relacionadas entre si, dedicadas a a pequena cibercriminalidad.
  • Explotación de vulnerabilidades en webs equipadas con software desactualizado.
  • Seguirán aparecendo casos puntuais de ciberamenazas que se fagan pasar por identidades hacktivistas para levar a cabo ataques de falsa bandeira.
  • En 2020 tampouco se observará evidencia sobre a existencia de ciberyihadismo.

Fonte orginal da noticia(Abre en nova xanela)

  • Seguridade
Punto de Acceso Xeral
 
Punto de Acceso Xeral