accesskey_mod_content

Publicades les WCAG 2.1, una guia d'accessibilitat millorada per a llocs web i aplicacions mòbils

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seua publicació. No es garantix que continuen actius actualment".

06 juny 2018

La revisió que s'està duent a terme de l'EN 301 549 inclourà les noves provisions de WCAG 2.1 que serà aplicable a Europa a través de la Directiva 2016/2102 sobre l'Accessibilitat dels Llocs web i aplicacions mòbils del Sector Pública.

El W3C ha anunciat una actualització significativa de les Pautes d'Accessibilitat per al Contingut Web, reconegudes internacionalment, i que aborden l'accessibilitat del contingut web, llocs web i aplicacions web d'escriptori, portàtils, tauletes i dispositius mòbils. Les Pautes d'Accessibilitat per al Contingut Web (WCAG) 2.1 amplien la guia desenvolupada per la Iniciativa d'Accessibilitat Web (WAI) del W3C al llarg dels anys, i s'utilitzen àmpliament per a fer que el contingut web siga més accessible per a les persones amb discapacitats.

Jeff Jaffe, CEO del W3C indica que les Pautes d'Accessibilitat per al Contingut Web (WCAG) 2.1, desenvolupades a través del consens del W3C i la forta participació de les múltiples parts interessades de la WAI, ajudaran als dissenyadors i desenvolupadors web a satisfer millor les necessitats dels usuaris amb discapacitats i persones majors. El grup de treball de les pautes d'accessibilitat (AG WG) ha abordat nous requisits per a aconseguir l'objectiu de participació internacional coordinada i harmonització de normes.

Permet als desenvolupadors de llocs web arribar a una audiència més àmplia

Les WCAG 2.1 amplien la cobertura existent d'accessibilitat mòbil i agreguen més disposicions en les àrees de baixa visió i discapacitats cognitives i d'aprenentatge.

Andrew Kirkpatrick, cap d'Accessibilitat de Tova establix que les WCAG 2.1 milloren el suport per a la interacció tàctil en incloure una guia de gestos complexos i evitar l'activació involuntària d'una interfície tàctil. Per a la baixa visió, les WCAG 2.1 amplien els requisits de contrast i introduïx nous requisits per a la personalització del text i la presentació per a millorar la percepció visual del contingut. Quant a les discapacitats cognitives, lingüístiques i d'aprenentatge, les WCAG 2.1 inclouen requisits per a proporcionar informació sobre el propòsit específic dels controls d'entrada i respecte als temps d'espera a causa de la inactivitat; tots dos per a ajudar als usuaris a comprendre millor el contingut web i per a interactuar amb ell satisfactòriament.

Igual que amb les WCAG 2.0, seguir estes pautes farà que el contingut siga més accessible per a una gamma més àmplia de persones amb discapacitats, incloent ceguera i baixa visió, sordera i pèrdua auditiva, moviment limitat, dificultats en la parla, fotosensibilidad i discapacitats d'aprenentatge i cognitives. En seguir estes pautes també es millorarà la usabilitat dels llocs web per a tots els usuaris.


Continua l'evolució de la guia d'accessibilitat autoritzada i verificable de la WAI

Les WCAG 2.1 actualitzen les WCAG 2.0 i amplien les guies d'accessibilitat del W3C, al mateix temps que mantenen l'estàndard d'implementació del W3C, la neutralitat tecnològica, la verificació objectiva i l'orientació d'accessibilitat aplicable universalment. Totes les noves disposicions s'han provat en diferents tipus de llocs web i continguts. El Grup de Treball s'ha preocupat de mantindre la compatibilitat amb les WCAG 2.0 reconegudes internacionalment, d'esta manera, els llocs web que s'ajusten a les WCAG 2.1 també s'ajustaran a WCAG 2.0, que seguirà sent una Recomanació del W3C.

Les WCAG 2.0 van ser dissenyades com un estàndard altament estable, independent de la tecnologia, i s'ha mantingut rellevant mitjançant actualitzacions de recursos de suport informatius. Igual que amb les WCAG 2.0, les WCAG 2.1 compten amb el respatler d'una extensa relació de tècniques d'implementació i materials educatius, inclosos Understanding WCAG 2.1 i Techniques for WCAG 2.1, que s'han redissenyat i traslladat a un format diferent per a permetre que WAI continue actualitzant-los de forma contínua.

Ampli suport i acceptació internacional esperada

Les WCAG 2.1 han rebut un ampli suport per part de la indústria, incloses les empreses centrades en l'accessibilitat, la comunitat de persones amb discapacitat, el sector d'investigació, educació i govern, tal com es mostra en testimoniatges que s'acompanyen(Obri en nova finestra) .

A més, el W3C està coordinant amb les regions nacionals i internacionals en l'actualització dels seus estàndards i polítiques, inclosa l'actualització actual de la Norma Europea (EN) 301 549, que ha sigut sotmesa al seu propi procés de revisió independent.

Judy Brewer, directora de la WAI, indica que el W3C anima a les organitzacions i particulars a usar les WCAG 2.1 en relació al contingut i aplicacions web, i a considerar les WCAG 2.1 quan actualitzen o desenvolupen noves polítiques, amb la finalitat d'atendre millor les necessitats d'usuaris amb discapacitats. A més, acullen amb beneplàcit el compromís continu de la comunitat internacional a mesura que es desenvolupen futures directrius d'accessibilitat.
Les WCAG 2.1 formen part del conjunt de guies d'accessibilitat de la WAI, el qual evoluciona de forma estable i que també inclou les Pautes d'Accessibilitat per a Ferramentes d'Autor (ATAG) 2.0(Obri en nova finestra) i les Pautes d'Accessibilitat per a Agents d'Usuari (UAAG) 2.0(Obri en nova finestra) . Estes pautes, així com una extensa biblioteca de materials de suport per a WCAG 2.0 i WCAG 2.1 estan disponibles en www.w3.org/wai(Obri en nova finestra)  

Font original de la notícia(Obri en nova finestra)

  • Accessibilitat