accesskey_mod_content

La recepta electr?nica s'implantar? en tota La Rioja abans de finalitzaci? de a?o.

29 maig 2014

La recepta electr?nica es basa en la hist?ria cl?nica electr?nica, en ple funcionament en la totalitat del sistema de La Rioja de salut.

El president del Govern de La Rioja, Pedro Sanz, ha anunciat que la implantaci?n de la recepta electr?nica ?ser? una realitat en tota la comunitat abans de finalitzar el present a?o?.

La principal difer?ncia amb el sistema tradicional ?s que el pacient ja no rebre? la recepta en paper, sin? que despr?s de la seua visita al m?dico, es dirigir? a la farm?cia i en passar la banda de la seua targeta sanit?ria, el farmac?utico veure? en l'ordinador la medicaci?n prescrita i li l'entregar? seguint les directrius marcades pel m?dico.

D'esta forma, s'eviten despla?aments als centres de salut i existix una major seguretat en minimitzar-se els errors de dispensaci?n derivats de la ilegibilidad o dificultat per a interpretar les receptes impreses. Adem?s, una vegada que entre en servici el projecte del Ministeri de Recepta Electr?nica del Sistema Nacional de Salut, els pacients podr?n arreplegar les seues medicacions en les farm?cies d'altres comunitats.

Per a l'Administraci?n els beneficis tambi?n ser?n evidents perqu? es millorar? la productivitat tant del personal m?dico com del de la inspecci?n de farm?cia (s'incrementar? el temps d'atenci?n a pacients lloc que es redu?x el dedicat a emplenar receptes); i s'estalviar?n costos (s'emeten al voltant quasi 6 milions de receptes en paper a l'a?o).

El projecte est? liderat per la Consejer?a de Salut i Servicis Socials, amb la participaci?n de la Consejer?a de Administraci?n P?blica i Hisenda a trav?s de la Direcci?n General de Tics, i en colaboraci?n amb el Ministeri de Sanitat, Servicis Socials i Igualtat i les Oficines de Farm?cia i el Col?legi Oficial de Farmac?uticos.

Font original de la not?cia(Obri en nova finestra)

  • Ciutad?
  • Servicis electr?nicos
Punt d'Acc?s General
?
Punt d'Acc?s General