accesskey_mod_content

Incorporació a protocol IPv6 de Portal 060

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seua publicació. No es garantix que continuen actius actualment".

08 setembre 2011

El “ACORD DE CONSELL DE MINISTRES PEL qual S'APROVA EL PLA DE FOMENT PER A la INCORPORACIÓ DEL PROTOCOL IPv6 A ESPANYA” aprovat en Consell de Ministres el dia 29 d'Abril de 2011, té com a objectiu fomentar i accelerar el desplegament del protocol IPv6 en les infraestructures i servicis de la Societat de la Informació, en general, i Administració Electrònica, en particular.

El “ ACORD DE CONSELL DE MINISTRES PEL qual S'APROVA EL PLA DE FOMENT PER A la INCORPORACIÓ DEL PROTOCOL IPv6 A ESPANYA(Obri en nova finestra) ” aprovat en Consell de Ministres el dia 29 d'Abril de 2011, a iniciativa conjunta del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç i el Ministeri de Política Territorial i Administració Pública, té com a objectiu fomentar i accelerar el desplegament del protocol IPv6 en les infraestructures i servicis de la Societat de la Informació, en general, i Administració Electrònica, en particular. A tal fi, tots dos ministeris promotors de la iniciativa es comprometien a incorporar en aquest protocol una sèrie de servicis de la seua competència, corresponent-li al Ministeri de Política Territorial i Administració Pública fer disponible en protocol IPv6 el Portal 060, portal d'accés als servicis d'Administració Electrònica de les Administracions Públiques.

Des del dia 1 de Setembre de 2011, el portal 060 està incorporat al protocol IPv6. La navegació pel portal, tant per l'àrea que requerix certificat digital com la qual no ho requerix, és totalment operativa des d'equips connectats a IPv6 fent ús d'este protocol. La solució tècnica adoptada, en la qual la Xarxa SARA juga un paper de Gateway traductor entre els protocols IPv4 i IPv6, permetrà en un futur incorporar altres servicis de l'Administració al nou protocol d'Internet d'una manera eficient, podent variar els seus components i arquitectura per a dotar-la de major escalabilitat a mesura que la demanda ho requerisca.

Simultàniament amb la incorporació del portal 060 al nou protocol, s'han renovat els continguts del Portal d'Administració Electrònica dedicats a informar del procés de transició a IPv6 en les Administracions Públiques. Aquesta actualització es realitza com una altra de les accions derivades de l'Acord del Consell de Ministres de 29 d'Abril.

L'esgotament de l'espai d'adreçament Internet, juntament amb la necessitat d'incorporar altres innovacions tecnològiques, requerixen que les Administracions Públiques lideren el procés de transició d'IPv4 a IPv6. Esta necessitat ha sigut identificada com a prioritat dins del conjunt de la Unió Europea, sent l'Acord de Ministres i les accions d'ell emanades són derivades dels compromisos continguts en el “ Pla d'Acció Europeu sobre Administració Electrònica 2011-2015(Obri en nova finestra) ”, on s'indica que “les administracions hauran de prendre mesures per a posar al dia, en relació amb la IPv6, la infraestructura d'administració electrònica (portals, llocs web, aplicacions, etc.) i els servicis en línia d'interés públic”.

  • Empresa
  • Desenvolupament de Sistemes
  • Ciutadà
  • Seguretat
  • Servicis electrònics