accesskey_mod_content

Incorporación a protocolo IPv6 de Portal 060

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

08 setembro 2011

O “ACORDO DE CONSELLO DE MINISTROS POLO QUE SE APROBA O PLAN DE FOMENTO PARA A INCORPORACIÓN DO PROTOCOLO IPv6 EN ESPAÑA” aprobado en Consello de Ministros o día 29 de Abril de 2011, ten como obxectivo fomentar e acelerar o despregamento do protocolo IPv6 nas infraestruturas e servizos da Sociedade da Información, en xeral, e Administración Electrónica, en particular.

O “ ACORDO DE CONSELLO DE MINISTROS POLO QUE SE APROBA O PLAN DE FOMENTO PARA A INCORPORACIÓN DO PROTOCOLO IPv6 EN ESPAÑA(Abre en nova xanela) ” aprobado en Consello de Ministros o día 29 de Abril de 2011, a iniciativa conxunta do Ministerio de Industria, Turismo e Comercio e o Ministerio de Política Territorial e Administración Pública, ten como obxectivo fomentar e acelerar o despregamento do protocolo IPv6 nas infraestruturas e servizos da Sociedade da Información, en xeral, e Administración Electrónica, en particular. A tal fin, ambos os ministerios promotores da iniciativa comprometíanse a incorporar no este protocolo unha serie de servizos da súa competencia, correspondéndolle ao Ministerio de Política Territorial e Administración Pública facer dispoñible en protocolo IPv6 o Portal 060, portal de acceso aos servizos de Administración Electrónica das Administracións Públicas.

Desde o día 1 de Setembro de 2011, o portal 060 está incorporado ao protocolo IPv6. A navegación polo portal, tanto pola área que require certificado dixital como a que non o require, é totalmente operativa desde equipos conectados a IPv6 facendo uso deste protocolo. A solución técnica adoptada, na que a Rede SARA xoga un papel de Gateway tradutor entre os protocolos IPv4 e IPv6, permitirá nun futuro incorporar outros servizos da Administración ao novo protocolo de Internet dun modo eficiente, podendo variar os seus compoñentes e arquitectura para dotala de maior escalabilidade a medida que a demanda o requira.

Simultaneamente coa incorporación do portal 060 ao novo protocolo, renováronse os contidos do Portal de Administración Electrónica dedicados a informar o proceso de transición a IPv6 nas Administracións Públicas. Dita actualización realízase como outra das accións derivadas do Acordo do Consello de Ministros do 29 de Abril.

O esgotamento do espazo de encamiñamento Internet, xunto coa necesidade de incorporar outras innovacións tecnolóxicas, requiren que as Administracións Públicas lideren o proceso de transición de IPv4 a IPv6. Esta necesidade foi identificada como prioridade dentro do conxunto da Unión Europea, sendo o Acordo de Ministros e as accións del emanadas son derivadas dos compromisos contidos no “ Plan de Acción Europeo sobre Administración Electrónica 2011-2015(Abre en nova xanela) ”, onde se indica que “as administracións terán que tomar medidas para pór ao día, en relación co IPv6, a infraestrutura de administración electrónica (portais, sitios web, aplicacións, etc.) e os servizos en liña de interese público”.

  • Empresa
  • Desenvolvemento de Sistemas
  • Cidadán
  • Seguridade
  • Servizos electrónicos