accesskey_mod_content

El Ministeri d'Educació i Formació Professional i la Universitat Miguel Hernández s'integren en Anot@ RCP

14 octubre 2019

El Ministeri d'Educació i Formació Professional i la Universitat Miguel Hernández han començat a enviar alguns models de documents registrals al Registre Central de Personal (RCP) via Anot@.

El Ministeri d'Educació i Formació Professional(Obri en nova finestra) i la universitat il·licitana  Miguel Hernández(Obri en nova finestra) han començat l'enviament de models de documents registrals al Registre Central de Personal (RCP) per mitjà d'Anot@.

Anot@ fa possible la substitució de l'enviament de documents en suport paper al Registre Central de Personal per l'enviament electrònic via servicis web, permetent així complir l'article 26 de la Llei 39/2015(Obri en nova finestra) , d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

L'1 de febrer de 2020 és la data límit establida pel RCP per a la integració amb Anot@  i així eliminar l'enviament de documents en suport paper.

Les unitats gestores de RH poden, mitjançant les aplicacions de RH que s'integren amb Anot@, enviar al RCP documents registrals firmats electrònicament per l'autoritat competent. Una vegada rebuts, eixos documents són tramitats també electrònicament per l'oficina delegada del RCP, que els anota, firma i emmagatzema en el sistema de gestió de documents registrals RCPDOC.

L'Agència Agència Estatal d'Administració Tributària(Obri en nova finestra) (AEAT) és usuària d'Anot@ des de gener de 2017, enviant ja a través d'eixe sistema documents registrals de llicències i reducció de jornada, la Universitat de Múrcia i el Sistema Integrat de Gestió de Personal (SIGP - servici comú de l'AGE-), són els altres sistemes que ja envien alguns models de documents registrals via Anot@.

Para més informació pot consultar la solució AnotaRCP ..

També estan realitzant tasques d'integració la Gerència Informàtica de la Seguretat Social, el Ministeri d'Educació(Obri en nova finestra) , el Sistema Integrat de Gestió de Personal, i diverses universitats. L'objectiu final és eliminar l'enviament de documents al RCP en suport paper.

  • Cooperació interadministrativa
Punt d'Accés General
 
Punt d'Accés General