accesskey_mod_content

O Ministerio de Educación e Formación Profesional e a Universidade Miguel Hernández intégranse en Anot@ RCP

14 outubro 2019

O Ministerio de Educación e Formación Profesional e a Universidade Miguel Hernández comezaron a enviar algúns modelos de documentos rexistrais ao Rexistro Central de Persoal (RCP) vía Anot@.

O Ministerio de Educación e Formación Profesional(Abre en nova xanela) e a universidade ilicitana  Miguel Hernández(Abre en nova xanela) comezaron o envío de modelos de documentos rexistrais ao Rexistro Central de Persoal (RCP) por medio de Anot@.

Anot@ fai posible a substitución do envío de documentos en soporte papel ao Rexistro Central de Persoal polo envío electrónico vía servizos web, permitindo así cumprir o artigo 26 da Lei 39/2015(Abre en nova xanela) , de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

O 1 de febreiro de 2020 é a data límite establecida polo RCP para a integración con Anot@ Anot@  e así eliminar o envío de documentos en soporte papel.

As unidades xestoras de RRHH poden, mediante as aplicacións de RRHH que se integran con Anot@, enviar ao RCP documentos rexistrais asinados electronicamente pola autoridade competente. Unha vez recibidos, eses documentos son tramitados tamén electronicamente pola oficina delegada do RCP, que os anota, firma e almacena no sistema de xestión de documentos rexistrais RCPDOC.

A Axencia Estatal de Administración Tributaria(Abre en nova xanela) (AEAT) é usuaria de Anot@ desde xaneiro de 2017, enviando xa a través dese sistema documentos rexistrais de licenzas e redución de xornada, a Universidade de Murcia e o Sistema Integrado de Xestión de Persoal (SIGP - servizo común da AGE-), son os outros sistemas que xa envían algúns modelos de documentos rexistrais vía Anot@.

Para máis información pode consultar a solución AnotaRCP ..

Tamén están a realizar tarefas de integración a Xerencia Informática da Seguridade Social, o Ministerio de Educación(Abre en nova xanela) , o Sistema Integrado de Xestión de Persoal, e varias universidades. O obxectivo final é eliminar o envío de documentos ao RCP en soporte papel.

  • Cooperación interadministrativa
Punto de Acceso Xeral
 
Punto de Acceso Xeral